Hellevoetsluis start Campagne

Ook in Hellevoetsluis is de campagne voor de Verkiezingen voor de 2e Kamer van start gegaan. De media overstromen ons met nieuws, maar lokaal is het goed dat de plaatselijke afdeling van het CDA laat zien, dat zij bezig is om van deze verkiezingen een succes te maken.
2017-cdaNiet alleen door affiches te plakken, maar ook door prominente personen uit te nodigen om hun verhaal te komen vertellen. Zodat we met zo’n kandidaat in gesprek kunnen gaan.
Zo heeft het Federatieve Bestuur van het CDA op Voorne-Putten een avond georganiseerd en wel op maandag 6 februari a.s.
van-damDan komt Chris van Dam naar Brielle. Hij zal uitleg geven over “waar het CDA voor staat”, over de keuzes, die het CDA heeft gemaakt voor een beter Nederland, en over “hoe wij ons land door willen geven aan de volgende generatie”.
Zoals Chris zelf zegt: “Als voormalig politieman en officier van justitie weet ik waar ik over praat. I’ve been there. Die kennis en ervaring neem ik mee de Tweede Kamer in. Ik ben to the point. Heb oog voor mensen, of ze nou een uniform aan hebben, een toga dragen of gewoon burger zijn. Door dik en dun fan van de rechtsstaat. Geef professionals, die daarin werkzaam zijn, ruimte en vertrouwen om hun werk te doen!”
De locatie is:   De Sjoel, Turfkade 16 in Brielle (3231 AR)
De zaal is open vanaf 19u30. Tijdens de pauze, maar ook na afloop (22u00) wordt U in de gelegenheid gesteld met elkaar van gedachten te wisselen.
Iedereen is bij deze uitgenodigd.

De Campagne is begonnen

Daar is Sybrand
Daar is Sybrand

Op zaterdag 14 januari jl. is de campagne van het CDA voor de Tweede-Kamer-Verkiezingen 2017 begonnen.
In de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld kwamen veel leden en sympathisanten, plus natuurlijk Kamerleden en Partijbestuur, bijeen om de aftrap te geven. En dat heeft onder meer geleid tot de 25 Beste Ideeën.

“De Campagne is begonnen” verder lezen

Kerstboodschap van Sybrand Buma

Beste CDA-vrienden,sybrand_buma
In deze week voor kerst denken we onvermijdelijk aan de vreselijke gebeurtenissen in Berlijn. Een vreedzame kerstmarkt werd getroffen door een nietsontziende terreurdaad. Een terrorist zaaide dood en verderf. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. Ik leef mee met de Berlijnse bevolking.
We leven in een verwarrende tijd, waarin ons gevoel van veiligheid op de proef wordt gesteld. Te vaak werden we in 2016 opgeschrikt door terreurdaden. Maar ook de Brexit, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de teloorgang van de rechtsstaat in landen als Turkije en Polen knagen aan ons gevoel van zekerheid. Over de grens zien we meer onrecht dan we kunnen verdragen. Iedere dag toont de TV de vreselijke beelden uit Aleppo, het symbool van de wrede strijd in Syrië.
“Kerstboodschap van Sybrand Buma” verder lezen

Brief van Sybrand Buma over het Oekraïne-referendum

brief-buma-referendum Er wordt veel gepraat en geschreven over het associatieverdrag met Oekraïne: Moet het wel of niet getekend worden?
In bijgevoegde brief geeft Sybrand Buma een uitleg over het standpunt van het CDA in deze kwestie. Moet de uitslag van dit raadgevend
referendum genegeerd worden, waarmee het vertrouwen in de politiek nog verder wordt geschaad? Of moet gehoor worden gegeven aan de wens van 61% van de 4 miljoen kiezers die voor hebben gestemd?
Ikzelf neem geen standpunt in (al heb ik wel mijn eigen mening), maar het leek mij goed, om deze brief van Buma op onze website te plaatsen.
(Ger Verkoijen, 4 nov 2016)

Zomernota 2016: Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat

De Gemeenteraad houdt zich op dit moment (“rond de zomer”) ook druk bezig met deMeerjarenbegroting 2017-2020. De CDA-Fractie in de Gemeenteraad heeft daarom deze Zomernota 2016 uitgebracht, met daarin de kaders voor deze begroting.

Het CDA stelt met voldoening vast dat de samenleving hoe langer hoe meer een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Hellevoetsluis. We denken dan aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. De gemeente initieert, brengt partijen bijeen, coördineert en faciliteert en de samenleving denkt mee en komt met initiatieven. Dit spreekt het CDA bijzonder aan: het toont namelijk de kracht van mensen in hun onderlinge sociale verbanden, zoals familie, vrienden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de school, de kerk, de buurt of andere netwerken. Dat geeft voldoening, plezier, betrokkenheid, trots.

We zien die actievere rol op verschillende fronten. Om een paar te noemen: bij het ontwikkelen van de visie op het winkelcentrum en bij de uitvoering ervan; bij allerlei ontwikkelingen op recreatief niveau, bij evenementen, bij het aantrekkelijker maken van de Vesting, bij het ontwikkelen van een visie op Kunst en Cultuur; bij het ontwikkelen van een visie op de leefbaarheid van een buurt en bij de uitvoering daarvan, buurtaanpak, buurtpreventie, buurtbemiddeling.
En we zien het ook in het Sociale Domein waar veel inwoners en organisaties betrokken zijn bij beleidsontwikkelingen rond mantelzorgers, vrijwilligers, minimabeleid of thema’s als eenzaamheid, schuldhulpverlening.  Maar, cruciaal is de rol van de samenleving als het gaat om de uitvoering. Dan wordt er een beroep gedaan op ons allemaal, tenminste als we het belangrijk vinden om iedereen mee te laten doen, lid te laten zijn van de gemeenschap die Hellevoetsluis heet, je daarin thuis te voelen. Dat sociale aspect, waarin respect en solidariteit belangrijke waarden zijn, zorgt pas echt voor de menselijke maat.
“Zomernota 2016: Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat” verder lezen

Wijzigingen in Bestuur

In de Bestuursvergadering van 26 september jl. zijn de bestuursfuncties als volgt (her-)verdeeld:
CDA VoorzitterVoorzitter:  Hans Meerman  (in functie gekozen door de leden in 2014)

 

Meiling_Marco kleinSecretaris:  Marco Meiling, bestuurslid sinds 5 juli 2016

 

2013 CDA GerVPenningmeester:  Ger Verkoijen, bestuurslid sinds september 2010

 

Verder informatie vindt U op de pagina: Bestuur
(Ger Verkoijen, 29 sep 2016)

Ledenvergadering Benoemt nieuw bestuurslid

Op de Algemene Leden Vergadering, die op 5 juli jl werd gehouden, is Marco Meiling benoemd tot nieuw bestuurslid. Wij verwelkomen, als bestuur, Marco van harte. Hij heeft er zin in! Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de bestuurstaken, uitgezonderd die van voorzitter, opnieuw worden verdeeld.
(Ger Verkoijen, 11 september 2016)

CDA teleurgesteld over ontwikkelingen AZC

De gemeenteraad heeft op 7 juli besloten om alle ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele komst van een AZC in Hellevoetsluis stop te zetten. IBH en VVD hebben door middel van een motie het onderzoek beëindigd. Ook de komende jaren steunen IBH en de VVD geen AZC, ongeacht de ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Inbreng CDA 7 juli door fractievoorzitter Cilia Meerman-van Benthem 

Met teleurstelling heeft de CDA-fractie kennis genomen van de door de VVD en IBH ingediende motie. De CDA-fractie is namelijk voorstander van een humaan beleid en dat betekent dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, opgevangen dienen te worden. Natuurlijk is opvang in de buurt van het land van herkomst de beste oplossing, maar als die buurlanden geen opvang meer kunnen bieden en al veel meer gedaan hebben dan je redelijkerwijs van hen zou mogen verwachten, en de vluchtelingen trekken verder, naar het veilige Europa, dan vang je die vluchtelingen op. Dan draag je daar je steentje aan bij. Dan neem je je verantwoordelijkheid.

Toen in augustus 2015 het aantal vluchtelingen fors begon op te lopen, zijn wij gaan denken aan een motie, die we met alle andere fracties gezamenlijk zouden kunnen indienen en waarin wij als Hellevoetse gemeenteraad duidelijk zouden aangeven dat ook wij onze verantwoordelijkheid willen  nemen. Dat heeft na veel overleg en zinvolle bijdragen van alle fracties, zeker ook van de VVD- en van de IBH-fractie geleid tot de motie die op 16 september 2015 unaniem is aangenomen en die als leidraad heeft gediend voor alle verdere stappen van het college.

Je denkt dan dat je die weg ook verder samen zult bewandelen. Daar is met de motie van IBH en VVD een eind aan gekomen. Zij trekken de stekker eruit.
“CDA teleurgesteld over ontwikkelingen AZC” verder lezen