Verkiezingsmarkt in Winkelcentrum groot succes

Als impressie van de Verkiezingsmarkt in het winkelcentrum van  afgelopen zaterdag 11 maart 2017, waar het CDA-Hellevoetsluis natuurlijk ook aanwezig was, hier een paar foto’s.

 

Spoedeisende Zorg op Voorne-Putten

DSCN1726Samenvatting
Als CDA-fractie in de Gemeenteraad van Hellevoetsluis vinden we de acute hulp een onderwerp, waar blijvende aandacht voor moet zijn. Wij vinden dat de situatie, zoals die nu is, sterk verbetering behoeft. Het gaat immers om situaties waarbij iedere seconde telt!
In een extra commissievergadering op 12 april 2017 komt de situatie rondom de acute hulp op Voorne-Putten wederom ter sprake. Ook vertegenwoordigers van de overige gemeenten op Voorne-Putten zullen daarbij aanwezig zijn.
De commissievergadering op 12 april aanstaande is openbaar en begint om 20.00 uur. Eenieder is van harte welkom en met uw aanwezigheid laat u blijken dat ook u dit een belangrijk onderwerp vindt.

Geschiedenis
Het is al weer een paar jaar geleden, dat onder vele protesten, waaronder die van de CDA-fractie in de gemeenteraad, de huisartsenpost in Hellevoetsluis werd gesloten. En nog steeds houdt dit onderwerp de gemoederen in heel Hellevoetsluis bezig. Niet alleen het verdwijnen van de huisartsenpost maar ook de hele situatie rondom de spoedeisende hulp baart ons grote zorgen.
“Spoedeisende Zorg op Voorne-Putten” verder lezen

Met de CDA-bus op campagne

2017-campagnezhOp zaterdag 4 maart heeft de CDA-Campagne-bus een tour gemaakt door het westelijk deel van Zuid-Holland. Hierbij zijn onder meer Rotterdam en Spijkenisse bezocht. Hierbij een groepsfoto, waarop de bemanning van de campagnebus in beeld is gebracht.

2017-bumaTevens een actie-foto van onze voornaam, Sybrand Buma.

 

 

(Op verzoek van Hans vd Velde geplaatst door Ger Verkoijen)

 

 

Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO): extra Raadsvergadering

Op 24 januari 2017 vond een extra raadsvergadering plaats met slechts één punt op de agenda: Opiniërende behandeling van het Bedrijfsplan Voortaan Voorne (inclusief collegebrief).
Dit Bedrijfsplan gaat nader in op de vorming van een Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO) van de 3 gemeenten op Voorne: Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
Hieronder volgt de bijdrage van de CDA-fractie mbt dit onderwerp:

“In april 2016 hebben de Hellevoetse raad en de raden van Brielle en Westvoorne hun college opdracht gegeven de ambtelijke fusieorganisatie nader uit te werken in de vorm van een bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan ligt nu voor ons. De CDA-fractie vindt het een goed, gedegen en volledig stuk, waarin extra aandacht geschonken wordt aan een aantal belangrijke, maar ook complexe onderwerpen zoals Dienstverlening, Informatisering en Automatisering en Personeel.
“Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO): extra Raadsvergadering” verder lezen

Hellevoetsluis start Campagne

Ook in Hellevoetsluis is de campagne voor de Verkiezingen voor de 2e Kamer van start gegaan. De media overstromen ons met nieuws, maar lokaal is het goed dat de plaatselijke afdeling van het CDA laat zien, dat zij bezig is om van deze verkiezingen een succes te maken.
2017-cdaNiet alleen door affiches te plakken, maar ook door prominente personen uit te nodigen om hun verhaal te komen vertellen. Zodat we met zo’n kandidaat in gesprek kunnen gaan.
Zo heeft het Federatieve Bestuur van het CDA op Voorne-Putten een avond georganiseerd en wel op maandag 6 februari a.s.
van-damDan komt Chris van Dam naar Brielle. Hij zal uitleg geven over “waar het CDA voor staat”, over de keuzes, die het CDA heeft gemaakt voor een beter Nederland, en over “hoe wij ons land door willen geven aan de volgende generatie”.
Zoals Chris zelf zegt: “Als voormalig politieman en officier van justitie weet ik waar ik over praat. I’ve been there. Die kennis en ervaring neem ik mee de Tweede Kamer in. Ik ben to the point. Heb oog voor mensen, of ze nou een uniform aan hebben, een toga dragen of gewoon burger zijn. Door dik en dun fan van de rechtsstaat. Geef professionals, die daarin werkzaam zijn, ruimte en vertrouwen om hun werk te doen!”
De locatie is:   De Sjoel, Turfkade 16 in Brielle (3231 AR)
De zaal is open vanaf 19u30. Tijdens de pauze, maar ook na afloop (22u00) wordt U in de gelegenheid gesteld met elkaar van gedachten te wisselen.
Iedereen is bij deze uitgenodigd.

De Campagne is begonnen

Daar is Sybrand
Daar is Sybrand

Op zaterdag 14 januari jl. is de campagne van het CDA voor de Tweede-Kamer-Verkiezingen 2017 begonnen.
In de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld kwamen veel leden en sympathisanten, plus natuurlijk Kamerleden en Partijbestuur, bijeen om de aftrap te geven. En dat heeft onder meer geleid tot de 25 Beste Ideeën.

“De Campagne is begonnen” verder lezen

Kerstboodschap van Sybrand Buma

Beste CDA-vrienden,sybrand_buma
In deze week voor kerst denken we onvermijdelijk aan de vreselijke gebeurtenissen in Berlijn. Een vreedzame kerstmarkt werd getroffen door een nietsontziende terreurdaad. Een terrorist zaaide dood en verderf. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. Ik leef mee met de Berlijnse bevolking.
We leven in een verwarrende tijd, waarin ons gevoel van veiligheid op de proef wordt gesteld. Te vaak werden we in 2016 opgeschrikt door terreurdaden. Maar ook de Brexit, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de teloorgang van de rechtsstaat in landen als Turkije en Polen knagen aan ons gevoel van zekerheid. Over de grens zien we meer onrecht dan we kunnen verdragen. Iedere dag toont de TV de vreselijke beelden uit Aleppo, het symbool van de wrede strijd in Syrië.
“Kerstboodschap van Sybrand Buma” verder lezen

Brief van Sybrand Buma over het Oekraïne-referendum

brief-buma-referendum Er wordt veel gepraat en geschreven over het associatieverdrag met Oekraïne: Moet het wel of niet getekend worden?
In bijgevoegde brief geeft Sybrand Buma een uitleg over het standpunt van het CDA in deze kwestie. Moet de uitslag van dit raadgevend
referendum genegeerd worden, waarmee het vertrouwen in de politiek nog verder wordt geschaad? Of moet gehoor worden gegeven aan de wens van 61% van de 4 miljoen kiezers die voor hebben gestemd?
Ikzelf neem geen standpunt in (al heb ik wel mijn eigen mening), maar het leek mij goed, om deze brief van Buma op onze website te plaatsen.
(Ger Verkoijen, 4 nov 2016)