Coalitie van CDA, IBH en VVD

De 3 winnende partijen van de Gemeeteraadsverkiezingen 2018 (IBH, VVD en CDA) hebben wederom samen een coalitie gevormd. In de Raadsvergadering van 26 april zijn de Wethouders benoemd en zijn nieuwe Raadsleden geïnstalleerd. Tevens zijn de Raadscommissies (AZM, WWR, ZWO en Rekeningcommissie) ingesteld.
Voor het CDA betreft het de volgende personen:
Wethouder: Hans van der Velde

 

 

Raadslid / Fractievoorzitter: Cilia Meerman – van Benthem

 

 

Raadslid: Corrie van der Sande – de Groot

 

 

Raadslid: Klaas Kamphuis

 

 

Burgerraadslid (Commissielid) ZWO: Jessica Diependaal

 

 

Burgerraadslid (Commissielid) AZM: Ted de Man

 

 

Burgerraadslid (Commissielid) WWR: Jaco van Dasler

 

 

(Gerver, 26 april 2018)