Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040

Tijdens de raad van 8 februari 2018 stond de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 op de agenda. De raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel. Daarnaast hebben we de motie ‘Deelname aan statiegeld alliantie’ mede ingediend. In de motie wordt het college verzocht om de nodige stappen te ondernemen om de gemeente Hellevoetsluis aan te laten sluiten bij de statiegeld alliantie.

Wij kunnen ons goed vinden in de keuze die gemaakt is, die voor het middelste scenario. Met dit scenario ‘Ambitieus’ gaan we een flinke stap voorwaarts zetten. Het scenario is zeker ambitieus, maar ook realistisch.

Tijdens de behandeling van dit agendapunt gaf GL aan met een motie te komen over de statiegeld alliantie. Deze alliantie wil het zwerfafval verminderen. Zwerfafval blijkt een hardnekkig fenomeen te zijn. Op allerlei manieren, van educatie tot gezamenlijke ook wel ludieke acties, wordt geprobeerd om het zwerfafval tegen te gaan, maar de structurele resultaten daarvan vallen tegen.

Becijferd is dat met het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent afneemt. Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. De CDA-fractie is dan ook groot voorstander van aansluiting van Hellevoetsluis bij deze statiegeld-alliantie. Het aantal gemeenten en organisaties dat zich aansluit neemt in rap tempo toe en dat is een heel stevig signaal naar de Tweede Kamer die zich hier in maart over gaat buigen. Zo’n stevig signaal kan niet genegeerd worden.

Daarnaast vinden we het de taak van de landelijke overheid om met maatregelen te komen om eventuele onbedoelde neveneffecten, bv het opzadelen van de winkeliers met hoge kosten, te voorkomen dan wel te compenseren. Wij dienen deze motie ‘Deelname aan statiegeld alliantie’ dan ook graag mede in. In de motie wordt het college verzocht om de nodige stappen te ondernemen om de gemeente Hellevoetsluis aan te laten sluiten bij de statiegeld alliantie.

Uitslag

Het raadsvoorstel en de motie zijn beide unaniem aangenomen.

Cilia Meerman-Benthem.