Zomernota + Begroting 2017-2020

Spreektekst zomernota 2017-2020

Op donderdag 3 november heeft de Begrotingsbehandeling 2017-2020 plaatsgevonden. De eindversie van de CDA-inbreng vind U bij de Berichten of via deze link.