Algemene Leden Vergadering 2019

Op 30 oktober is de ALV gehouden, met als belangrijkste punten:
1. Goedkeuring Jaarverslagen secretaris en penningmeester 2018
2. Decharge verlening van het Bestuur over gevoerde beleid
3. Goedkeuring Begroting 2010
Maar natuurlijk was er meer.
Al enige jaren is het Bestuur onderbemand. Op dit moment bestaat het uit 2 personen: Wietse Rijkeboer en Ger Verkoijen.
In deze vergadering is besloten om een actieve praatgroep te krijgen, bestaande uit de bestuursleden aangevuld met Cobi van Reeuwijk, Johan Lubbers, Jaco van Dasler en voor bestuurlijke ondersteuning Klaas Kamphuis.
Dit zal betekenen dat we voorlopig weer volle kracht en energie kunnen inzetten voor het belangrijke doel: het Christen-Democratisch gedachtegoed levendig houden, en op basis daarvan in de Gemeente mee te praten en te besluiten.

Na de pauze werd er stilgestaan bij een aantal huidige onderwerpen in de Gemeenteraad, waaronder:
a. Herindeling of Bestuurlijke samenvoeging? Het ziet ernaar uit dat in 1Q2020 hierover nadere besluiten zullen worden genomen.
b. Afvalproblematiek.  Hellevoetsluis hoort tot de “grootverbruikers” wat betreft huishoudelijk afval. Het lijkt nog niet duidelijk welke richting we nu opgaan: sorteren of ongesorteerd aanleveren (sorteren na aanlevering).
c. Ambtelijke Situatie in Hellevoetsluis.  Omdat veel energie is gegaan in de discussies over een mogelijke ambtelijke samenwerking en de resultaten daarvan positief leken, is het ambtelijk apparaat wat betreft aantal en kunde wat in de vergeethoek beland. Er wordt nu hard gewerkt om dat weer in orde te maken.
d. Status Citta Romana. Ligt op dit moment bij de Provincie.

Mocht U vragen of opmerkingen hebben over genoemde onderwerpen, neem dan gerust contact op met raadsleden, commissieleden of bestuursleden. Dat kan direct, maar ook via onderstaand reactieformulier.
(Ger Verkoijen, 2 nov 2019)