Begroting 2020

De Begroting 2020 is sluitend. Nu zich grote tekorten aandienen voor 2019, moet zsm een extern onderzoek uitgevoerd worden naar de oorzaken daarvan, zodat snel de juiste vervolgstappen gezet kunnen worden. Voor de CDA-fractie is[…]

Ga verder met lezen …

Uitleg Begrotingscyclus

De begrotingscyclus van de begroting voor het jaar T start met de Zomernota T-minus-1. Bij de behandeling ervan in juli van het jaar T-minus-1  kan de raad kaders meegeven voor de op te stellen begroting[…]

Ga verder met lezen …

Begroting 2020: CDA-beschouwing

Onlangs is de Begroting 2020 door de Gemeenteraad goedgekeurd. Hieronder volgt de beschouwing (commentaar en opmerkingen) van de CDA-fractie: “De begroting voor 2020, zoals die nu voor ons ligt, is sluitend. Er is 1,4 miljoen[…]

Ga verder met lezen …

CDA-congres AppélXL

Op 9 november is in “De Fabrique” in Utrecht het najaarscongres van het CDA gehouden. Het was inspirerend, druk, en Hellevoetsluis was er ook! Over belangrijke onderwerpen als stikstofprobleem, ondermijning van de rechtsstaat werden ingediende[…]

Ga verder met lezen …

Algemene Leden Vergadering 2019

Op 30 oktober is de ALV gehouden, met als belangrijkste punten: 1. Goedkeuring Jaarverslagen secretaris en penningmeester 2018 2. Decharge verlening van het Bestuur over gevoerde beleid 3. Goedkeuring Begroting 2010 Maar natuurlijk was er[…]

Ga verder met lezen …