Brief van Sybrand Buma over het Oekraïne-referendum

brief-buma-referendum Er wordt veel gepraat en geschreven over het associatieverdrag met Oekraïne: Moet het wel of niet getekend worden?
In bijgevoegde brief geeft Sybrand Buma een uitleg over het standpunt van het CDA in deze kwestie. Moet de uitslag van dit raadgevend
referendum genegeerd worden, waarmee het vertrouwen in de politiek nog verder wordt geschaad? Of moet gehoor worden gegeven aan de wens van 61% van de 4 miljoen kiezers die voor hebben gestemd?
Ikzelf neem geen standpunt in (al heb ik wel mijn eigen mening), maar het leek mij goed, om deze brief van Buma op onze website te plaatsen.
(Ger Verkoijen, 4 nov 2016)