Brief van Wopke en Pieter nav. aftreden Kabinet

Beste Lezer,
Het kabinet heeft vandaag (15 januari 2021) gezamenlijk besloten om als gevolg van de toeslagenaffaire haar politieke verantwoordelijkheid te nemen en terug te treden. In opdracht van de Tweede Kamer publiceerde de parlementaire ondervragingscommissie vorige maand, onder leiding van voorzitter Chris van Dam, het rapport ‘Ongekend Onrecht’. Over dit rapport vindt komende week een belangrijk debat plaats, waar volgens het CDA het enorme leed van de ouders voorop moet en zal staan. Maar waar ook een begin gemaakt moet worden met het herstel van vertrouwen in onze rechtsstaat. Daar zijn fundamentele veranderingen voor nodig, waar het CDA verantwoordelijkheid voor wil nemen.
Wopke Hoekstra: “Het aftreden van het kabinet is een zwaar besluit in een ongekend zware tijd. Maar het is wel terecht en onvermijdelijk na het indringende rapport van de commissie-Van Dam, die onderzoek deed naar de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. De gesprekken met de ouders hebben mij diep geraakt. Zij zijn buiten hun schuld door de overheid in grote problemen gebracht. Dit kan en mag in onze rechtsstaat niet gebeuren en we moeten ervoor zorgen dat het nooit meer zal gebeuren. Het herstel van vertrouwen is een grote opdracht voor de gehele politiek. Daarvoor moet het kabinet in de eerste plaats recht doen aan de getroffen ouders door hun schade snel en volledig te compenseren. We kunnen hen de verloren jaren niet teruggeven, maar wel zorgen dat zij de toekomst weer met vertrouwen tegemoetzien. Daarnaast moet de politiek werk maken van dienstbare en behulpzame overheid, die naast mensen staat. De menselijke maat moet terug. Niet alleen bij de belastingdienst, maar bij alle overheidsorganisaties waar mensen nu vastlopen in een stroperige bureaucratie van regels en wantrouwen.
Alleen door naast mensen te staan en open te communiceren kunnen we hen helpen. Ons land en de wereld om ons heen beleven ongekend zware tijden. De bestrijding van corona vraagt de inzet van ons allemaal. Ook van het kabinet. Daarom blijven we alles doen om ons land door deze crisis te leiden en te bouwen aan het Nederland-na-corona. Wij gaan door met de bestrijding van het virus, de ondersteuning van de mensen in de zorg en het behoud van banen en bedrijven in onze economie.”
Pieter Omtzigt: “Het snoeiharde rapport ‘Ongekend Onrecht’ heeft aangetoond dat de kern van het probleem veel dieper zit dan velen lang dachten: de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Het rapport heeft de ogen van de politiek geopend, waar de ellende van duizenden ouders en hun kinderen jarenlang een grote blinde vlek was. Zij stonden machteloos tegenover een overheid die hen de vernieling in hielp, waar ze juist beschermd hadden moeten worden. We moeten nu met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het herstel van vertrouwen in onze rechtsstaat. Om te beginnen voor de ouders en hun kinderen, die op plek 1, 2 en 3 moeten staan. Maar ook voor de hele samenleving zijn een aantal fundamentele veranderingen zeer noodzakelijk. In de overheid, in de rechtspraak, in het maatschappelijk middenveld, in de media, maar juist ook in de politiek zelf, inclusief in de Tweede Kamer. Openheid moet de norm zijn, macht moet tegenmacht ontmoeten, niet om het gevecht, maar om problemen onder ogen te zien en samen op te lossen. Het kabinet heeft onder deze omstandigheden een juiste conclusie getrokken. Maar het zal een lang proces worden. Een proces waarbij we samen die geschonden rechtsstaat herstellen, met een dienstbare overheid die kansen biedt en de noden van mensen weer centraal stelt.
Hartelijke groet,
Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt