Uitleg Begrotingscyclus

De begrotingscyclus van de begroting voor het jaar T start met de Zomernota T-minus-1. Bij de behandeling ervan in juli van het jaar T-minus-1  kan de raad kaders meegeven voor de op te stellen begroting[…]

Ga verder met lezen …

Begroting 2020: CDA-beschouwing

Onlangs is de Begroting 2020 door de Gemeenteraad goedgekeurd. Hieronder volgt de beschouwing (commentaar en opmerkingen) van de CDA-fractie: “De begroting voor 2020, zoals die nu voor ons ligt, is sluitend. Er is 1,4 miljoen[…]

Ga verder met lezen …

Gemeente-Begroting 2017 – 2020 aangenomen

Hieronder volgt de CDA-inbreng tijdens de “begrotingsbehandeling 2017 – 2020” van donderdag 3 november 2016. De behandeling van de Begroting verliep op een prettige manier. De Begroting  is ongewijzigd unaniem vastgesteld. begroting-2017-eindversie-cda-commentaar

Ga verder met lezen …

Begroting 2016 unaniem aangenomen

Op donderdag 5 november is tijdens een lange dag van 10.00 uur tot 19.00 uur de concernbegroting 2016-2019 behandeld. De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft de concernbegroting 2016 unaniem vastgesteld. En, zoals gebruikelijk, is de meerjarenbegroting[…]

Ga verder met lezen …