CDA-afdelingen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne slaan handen ineen

Als eerste stap hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op 16 december 2020 ingestemd met het herindelingsontwerp. Een belangrijk onderdeel in het fusietraject naar de nieuw te vormen gemeente per 1 januari 2023.
Die voorgenomen fusie zal tevens het einde inluiden van de (aparte) CDA-afdelingen in deze gemeenten. Inmiddels hebben de betrokken voorzitters van deze afdelingen het initiatief genomen om onder leiding van mr. Arie Slob de weg te verkennen, die moet leiden tot een nieuw te vormen gezamenlijke afdeling per 1 januari 2023. Gedurende dat proces zullen zij het overgangsbestuur vormen, om vervolgens het estafettestokje, waar mogelijk ruim voor de datum van herindeling, over te dragen aan een nieuw gekozen bestuur. Hoe de onderlinge taakverdeling in het overgangsbestuur eruit gaat zien, is nog een onderwerp van nader beraad. Naar verwachting zal hierover op 30 maart nadere besluitvorming plaatsvinden.

Met het oog op de in het najaar 2022 te houden verkiezingen zal er vanzelfsprekend nog het nodige moeten gebeuren. Zo zal er tijdig een verkiezingsprogramma geschreven moeten zijn, een verkiezingscampagne moeten worden opgetuigd, CDA-kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad worden aangezocht, alsmede bestuursleden voor het nieuwe CDA-bestuur. Om slagvaardig te werk te gaan, is het overgangsbestuur voornemens deze activiteiten toe te dichten aan vier afzonderlijke werkgroepen en wel zodanig dat elke werkgroep tenminste één lid uit iedere CDA-afdeling telt. De leden in de diverse werkgroepen kunnen zich bij hun activiteiten laten bijstaan door in hun achterbannen aanwezige kennis dan wel een beroep doen op elders aanwezige expertise. Leden, die interesse hebben om in één van voornoemde werkgroepen plaats te nemen, kunnen zich bij hun afdelingsvoorzitter aanmelden.

Voor zover mogelijk zal er in september 2021 een gezamenlijke ledenvergadering worden gehouden, waarin het overgangsbestuur het proces verder zal toe lichten en de te formeren commissies zich aan de leden kunnen presenteren. De met het oog op de voorgenomen fusie te maken kosten zullen gelijkelijk over de drie afdelingen worden omgeslagen.
(scribent: Ebco Vriend, Westvoorne)