CDA en de fusie van de 3 gemeentes

Er zijn veel redenen waarom er de laatste tijd weinig is geschreven op deze website. De belangrijkste is natuurlijk de pandemie: Covid. Ledenvergaderingen en bijeenkomsten waren verboden of afgeraden. Daarnaast speelt ook het tmult/rumoer binnen de landelijke CDA een rol. Welke kant gaan we op? Gaan we voor een nieuwe bestuurscultuur? En hoe ziet die er dan uit? Vragen, vragen, geen antwoorden.

In Hellevoetsluis zijn wij intussen druk bezig om samen met het CDA van Brielle en Westvoorne na te denken, en actie te ondernemen, in verband met de fusie van de gemeentes. Zeker, we hebben nog wat tijd, want de verkiezingen, waar we gezamenlijk zullen optreden, zijn pas eind 2022. Maar voor die tijd moeten we ook aan elkaar kunnen wennen, elkaar “besnuffelen”. En daarnaast zal er nagedacht moeten worden over kandidaten, over een gezamenlijk verkiezingsprogramma, over propaganda: hoe kunnen we de inwoners van onze mooie gemeentes overtuigen, dat de landelijke politiek niet 1 op 1 vertaald kan worden naar plaatselijke politiek.

In het kader hiervan is op 18 oktober a.s. (2021) een informatie-avond gepland voor alle leden van de 3 gemeentes. Ik probeer U daarover op de hoogte te houden.

Laten we, anders dan de partijen in de tweede-kamer, de handen in elkaar slaan om een gezamenlijk CDA-VoorneaanZee  over het voetlicht te brengen.

(Ger)