CDA en Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Er is door heel veel mensen allang verlangend naar uitgekeken. En ik hoorde in de wandelgangen al gemompel van “waar blijft het CDA?”. Het zal toch niet….?
Nee zeker niet. Na 4 jaar van actieve politiek, waarbij veel resultaten zijn behaald voor de inwoners van Hellevoetsluis (en ook die van Oudenhoorn), zou het van de gekke zijn als niet…..
Maar ja, Verkiezingsprogramma en Kandidatenlijst vereisen enige zorg en veel werk (sommige mensen denken dat het andersom is: veel zorg en enig werk).
Nu is het zover, en op 4 januari a.s. zal op de Algemene Leden Vergadering  de Campagne officieel van start gaan met het Vaststellen door de Leden van het Programma 2018-2022, het kiezen van de Lijsttrekker  en de Vaststelling van de Kandidatenlijst. En over die drie zaken kan ik verder niets vertellen: daar rust nog een embargo op. Alles wat U vóór 4 januari daarover zou vernemen, zou U als “fake news” moeten beschouwen. Al kan er een kern van waarheid in zitten.
Ik hoop hier snel na 4 januari a.s. op terug te komen.
Tot slot wens ik, mede namens de overige Bestuursleden, iedere inwoner van Hellevoetsluis en Oudenhoorn  Prettige Feestdagen en een Goed 2018.

(ger verkoijen, webmaster)