CDA-er Beste Raadslid van Nederland

Het Amsterdamse CDA-raadslid Diederik Boomsma is verkozen tot het beste raadslid van Nederland. Dat heeft de jury van deze prijs, die vierjaarlijks wordt toegekend, afgelopen maandagavond bekendgemaakt.
Nu er weer Gemeenteraadsverkiezingen zijn, en het besturen van gemeenten onderwerp is van soms heftige discussies, is het goed te weten, dat iemand van de “landelijke” partijen gekozen kan worden tot Beste Raadslid.
Natuurlijk zijn alle raadsleden in Nederland eigenlijk de besten. Want wie levert zijn energie en zijn tijd en deskundigheid om zich te begeven in een bijna onmogelijke situatie: het besturen van een Gemeente.
Ingeklemd tussen Het Kabinet en de Gemeenschappelijke Regelingen, met een budget dat nauwelijks voldoende is om minimale Jeugdzorg te leveren, met lobbyende bedrijven die “in je nek hijgen”, lijkt Raadslid een functie waar je moeilijk successen kunt boeken.
Onze Amsterdamse CDA-er  Diederik Boomsma is dat wel gelukt. Het kan dus nog steeds!!
Dat geeft ook hoop, dat de verkiezingen, die hier in november (pas) gehouden zullen worden, tot een succes kunnen leiden.
Wie volgt Diederik op als Beste Raadslid van Nederland?  Zou het iemand kunnen zijn uit de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? Ach, waarom niet. Als we ons ervoor inzetten, als we gemeenteraadsleden voldoende steun en informatie geven, als we als burger onze verantwoordelijkheid nemen, dan moet dit ook hier kunnen lukken.