CDA-motie over Gratis Bewaakte Fietsenstalling aangenomen

Op initiatief van het CDA hebben vijf partijen een motie ingediend om te komen tot een gratis bewaakte fietsenstalling. In de onlangs vastgestelde visie op het Winkelcentrum werd de bewaakte fietsenstalling weer genoemd. Het CDA was in het verleden één van de partijen die zich verzette tegen de sluiting van de fietsenstalling naast de Lidl.

De aantrekkelijkheid van het Winkelcentrum wordt vergroot met een bewaakte stalling. Het huidige stallen van fietsen maakt op veel plaatsen een rommelige indruk bijvoorbeeld bij het plein voor het Politiebureau en achter de HEMA en Albert Heijn. In de nieuwe visie werd aangegeven dat dit moet veranderen. Verschillende belanghebbenden zoals de winkeliersvereniging en de vastgoedeigenaren hebben belang bij de stalling. In de gebiedsscan van de politie die afgelopen maand is besproken werd de stijging van fietsendiefstal op het winkelcentrum nog genoemd als een groot probleem.

De gemeente moet de fietsenstalling in beginsel niet exploiteren. Binnen de nieuwe rol van de gemeente past eerder een regierol. Het gaat om het bij elkaar brengen van de belanghebbenden en het erop attent maken om het kader van de Participatiewet te werken met vrijwillige inzet. Alle partijen op de VVD na hebben de motie gesteund en het college gaat hier nu mee aan de slag. Het college heeft aangegeven de motie als een steun in de rug te zien in de uitwerking van de visie op het winkelcentrum. Met de motie hebben we echter getracht om dit proces te versnellen en het niet op de lange baan te schuiven.

1 gedachte over “CDA-motie over Gratis Bewaakte Fietsenstalling aangenomen

  1. Goede motie. Het was jammer, dat deze mogelijkheid in het verleden gestopt is. Om het onnetjes te zeggen: “De nek is omgedraaid”. Inwoners willen graag met de fiets komen, maar willen ook, dat hun fiets veilig gestald wordt. Of dat gratis zou moeten of betaald? Zelfs betaald fietsen stallen lijkt mij onvoldoende op te brengen. En dan worden toch weer fietsen elders neergezet.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.