CDA teleurgesteld over ontwikkelingen AZC

De gemeenteraad heeft op 7 juli besloten om alle ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele komst van een AZC in Hellevoetsluis stop te zetten. IBH en VVD hebben door middel van een motie het onderzoek beëindigd. Ook de komende jaren steunen IBH en de VVD geen AZC, ongeacht de ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Inbreng CDA 7 juli door fractievoorzitter Cilia Meerman-van Benthem 

Met teleurstelling heeft de CDA-fractie kennis genomen van de door de VVD en IBH ingediende motie. De CDA-fractie is namelijk voorstander van een humaan beleid en dat betekent dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, opgevangen dienen te worden. Natuurlijk is opvang in de buurt van het land van herkomst de beste oplossing, maar als die buurlanden geen opvang meer kunnen bieden en al veel meer gedaan hebben dan je redelijkerwijs van hen zou mogen verwachten, en de vluchtelingen trekken verder, naar het veilige Europa, dan vang je die vluchtelingen op. Dan draag je daar je steentje aan bij. Dan neem je je verantwoordelijkheid.

Toen in augustus 2015 het aantal vluchtelingen fors begon op te lopen, zijn wij gaan denken aan een motie, die we met alle andere fracties gezamenlijk zouden kunnen indienen en waarin wij als Hellevoetse gemeenteraad duidelijk zouden aangeven dat ook wij onze verantwoordelijkheid willen  nemen. Dat heeft na veel overleg en zinvolle bijdragen van alle fracties, zeker ook van de VVD- en van de IBH-fractie geleid tot de motie die op 16 september 2015 unaniem is aangenomen en die als leidraad heeft gediend voor alle verdere stappen van het college.

Je denkt dan dat je die weg ook verder samen zult bewandelen. Daar is met de motie van IBH en VVD een eind aan gekomen. Zij trekken de stekker eruit.
De CDA-fractie betreurt die stap ten zeerste. Wij hadden heel graag een AZC gehad, op een goede locatie, met een veilige verkeerssituatie voor de inwoners van het AZC en voor alle andere weggebruikers, en we hadden zo graag die mensen en kinderen een humane opvang willen bieden, met goed onderwijs voor de kinderen, met een goede begeleiding, met de vele vrijwilligers die al klaar staan om de mensen onze taal te willen leren, met zorg voor degenen die door de ellende van de oorlog en het wegvluchten daarvan met trauma’s zitten. Wij hadden dat ook echt goed kunnen bieden. De wethouder Zorg en Onderwijs was er klaar voor.

Onze fractie had al vanaf het begin bezwaren tegen de gekozen voorkeurslocatie vanwege onder andere de verkeersveiligheid. Om die reden wilden we dan ook graag een andere locatie onderzoeken. Bijvoorbeeld de oude locatie en het perceel tussen de Hellevoetse Achterweg en de Fazantenlaan.

Dat gaat nu niet door. En ja, wij betreuren het zeer dat we die humane opvang nu niet kunnen bieden. Want, wat is nu precies het verschil met de situatie in september? Is de oorlog daar gestopt? Is het geweld verminderd? Zijn er geen over-, overvolle kampen meer in de naburige landen?

Volgens de UNHCR verbleven begin 2016 bijna 5 miljoen Syriërs in Turkije, Libanon, Irak en Jordanië, vaak in erbarmelijke omstandigheden, kinderen al jaren geen onderwijs. Er komen nog steeds vluchtelingen Europa binnen. Vluchtelingen die regelrecht uit Syrië komen of uit de kampen. Er zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat velen van hen de boot zouden nemen en jammerlijk zouden verdrinken, en dat heeft tot nu de grotere stroom inderdaad doen afnemen, maar de situatie daar is er nog steeds niet menselijker op geworden.

AZC’s die een humane opvang kunnen bieden blijven nog steeds nodig. Wij hadden dat kunnen bieden. Wij betreuren deze motie van IBH en VVD dan ook enorm en zullen die dus ook absoluut niet steunen.

In september 2015 was Hellevoetsluis de eerste gemeente op Voorne-Putten die aangaf een verantwoordelijkheid te hebben in de gezamenlijke taak die de gemeenten in Nederland hebben ten aanzien van opvang van vluchtelingen. Brielle bood kort daarop 72-uurs opvang aan en heeft nu aangeboden extra statushouders te willen opnemen. Westvoorne heeft eveneens aangeboden extra statushouders op te nemen. Nissewaard heeft een Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO). En wat biedt Hellevoetsluis, die in september zo duidelijk aangaf een verantwoordelijkheid hierin te hebben, nu uiteindelijk aan? Helemaal niets?

Van Rijkswege is aangegeven dat de noodopvang zal worden afgebouwd. Noodopvang hoeft niet perse te betekenen dat de huisvesting slecht is. Dat kan voorkomen, maar het hoeft niet. Het betreft veelal een gebrek aan voorzieningen, zoals scholen. Daarom wordt de noodopvang steeds verder afgebouwd. En daarom zijn die AZC’s die wel voorzieningen in de buurt hebben, ook nog steeds nodig. Wij hadden zo’n AZC kunnen bieden.

De huidige voorkeurslocatie aan de Hellevoetse Achterweg scoort uit oogpunt van verkeersveiligheid niet goed. Vanuit de omwonenden zijn er ook veel bezwaren tegen deze locatie. Voor de hand liggend was dan geweest, als men écht gewild had, dat er dan aan het college de opdracht was gegeven om een andere, meer geschikte locatie te onderzoeken. Het is duidelijk dat dié wil bij twee partijen binnen onze raad heeft ontbroken.

Wel zijn we blij met de heel kleine handreiking die gedaan is door IBH, namelijk dat de discussie over het huisvesten van mogelijkerwijs meer statushouders in een volgende commissievergadering  aan de orde kan komen.

Tegenvoorstel andere partijen

Als reactie op de motie van de VVD en IBH hebben we een ander voorstel ingediend. Hierin hebben we gevraagd om met de staatssecretaris in overleg te gaan. Dit om de niet-getoetste aannames van de twee grootste partijen te toetsen en te kijken welke vorm van opvang in Hellevoetsluis gewenst is. Helaas hebben we hier geen meerderheid voor weten te halen.

Aan het einde van de discussie heeft de CDA-fractie haar waardering en dank uitgesproken richting de burgemeester en de ambtelijke organisatie. We stellen de grote inzet van burgemeester Junius in deze zeer op prijs. Dat is niet altijd even gemakkelijk geweest, maar zij is dat met grote inzet blijven doen. Ook gaat onze dank uit naar de vele ambtenaren die bezig geweest zijn met dit traject, vooral degenen die zich vrijwillig hebben aangeboden om mee te helpen. Wij hebben fantastische voorlichtingsbijeenkomsten gehad die in een goede sfeer zijn verlopen en dat is zeker ook te danken geweest aan de grote inzet van deze ambtenaren. Zij hebben in het hele communicatieproces een bijzonder belangrijke rol vervuld, ook een heel professionele rol.

Motie AZC 1a

Motie AZC 1b

Motie AZC 2a\Motie AZC 2b

 

 

1 gedachte over “CDA teleurgesteld over ontwikkelingen AZC

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.