CDA stelt vragen over vluchtelingen

De fractie van het CDA maakt zich al lange tijd zorgen over de toestroom van vluchtelingen naar Nederland. We hebben hier de afgelopen maanden meerdere malen vragen over gesteld. Het is voor onze fractie belangrijk dat Hellevoetsluis zich goed voorbereid op de eventuele komst van extra vluchtelingen. Om die reden hebben we eerder vragen gesteld over het aantal vluchtelingen en of wij de gene met een verblijfsvergunning überhaupt wel kunnen huisvesten. In april ontvingen wij het volgende antwoord op de vraag hoeveel vluchtelingen Hellevoetsluis moet opvangen:

“De gemeente Hellevoetsluis had over 2014 een achterstand van 10 te plaatsen statushouders (asielzoekers). Voor de 1e helft van 2015 is onze taakstelling 32 personen, voor de 2e helft van 2015 is dit 35 personen.
Op dit moment hebben wij een virtuele achterstand voor de 1e helft van 2015 (32+10 = 42 personen) van 2 personen. Dit betekent dat er 40 statushouders aan onze gemeente gekoppeld zijn. Op dit moment zijn er hiervan 17 in een woning geplaatst (in 3 maanden). Voor 19 statushouders wordt een passende woning gezocht en voor 4 personen geldt dat het een gezinshereniging betreft.” Tijdens de commissievergadering van donderdag 3 september sprak de wethouder de verwachting uit dat de taakstelling  wordt verhoogd naar 70 personen in het eerste halfjaar van 2016.

Vanwege de recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld de oproep van de minister en het COA, heeft de CDA-fractie weer enkele vragen gesteld: Mocht er een beroep op Hellevoetsluis worden gedaan voor de opvang van vluchtelingen, zijn we hier dan op voorbereid? Kunnen we de vraag aan als deze komt? Want, als we vluchtelingen opvangen, dan moeten we dit ook goed doen. Concreet denken we dan bijvoorbeeld aan opvang van kinderen met trauma’s. Is Jeugdzorg hier klaar voor, inhoudelijk en financieel? En als het het gaat om volwassenen en kinderen die de taal moeten leren, kan dat, ook als er echt nog analfabetisme is? Zijn de scholen voorbereid? Wordt er bijvoorbeeld gedacht aan taalmaatjes, iets wat toen we nog een AZC hadden ook gebruikelijk was?

Tijdens de commissie Zorg, Welzijn & Onderwijs ontvingen we de volgende antwoorden:

De wethouder heeft overleg gehad met zijn drie collega’s op het eiland en de bestuurlijke vertegenwoordigers van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Men is tot de conclusie gekomen dat het onderwerp prioriteit krijgt. De scholen staan paraat als het gaat om de komst van vluchtelingen. De opvang is egr complex, mede vanwege het analfabetisme dat speelt. Toch is er meer dan alleen taalonderwijs. Kinderen hebben recht op 32 uur onderwijs. De scholen hebben afgesproken dit met elkaar op te vangen. Ook als het gaat om het delen van gymzalen etc. Men heeft één van de wethouders afgevaardigd in een projectgroep die dit onderwerp behandeld.

Bij de opvang komt ook de zorgsector sterk in beeld. Opvang gaat verder dan alleen bed, bad en brood. Vluchtelingen hebben veel meegemaakt en hebben dikwijls ook trauma’s die verwerkt dienen te worden. Zij moeten ook een zorgtraject ondergaan. Samen met de zorgaanbieders wordt binnenkort gekeken hoe dit ingevuld kan worden. Vanuit zorg en onderwijs is men er in ieder geval druk mee bezig.

Op het gebied van de huisvesting verloopt het moeizamer. Maasdelta is niets scheutig met het toedelen van woningen. Men weet dat er meer asielzoekers met recht op een woning komen, maar er is te weinig aanbod van passende woningen(beneden de sociale huurgrens). Met name gezinshereniging wordt hierdoor lastig. Bij het inschrijven voor een woning bij Woonnet Rijnmond dient €10 betaald te worden. Vluchtelingenwerk heeft aangegeven dat dit lastig is voor de doelgroep en dat Vluchtelingenwerk het zelf ook niet kan betalen. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid opgepakt door de gemeenten op het eiland. Over al deze onderwerpen staan gesprekken gepland tussen Maasdelta, Vluchtelingenwerk en de gemeente Hellevoetsluis.

4 gedachten over “CDA stelt vragen over vluchtelingen

 1. Jelle, interessante stelling
  “Men weet dat er meer asielzoekers met recht op een woning komen, maar er is te weinig aanbod van passende woningen”
  Hebben de staatsburgers van Nederland ook geen recht dan?
  Als we willen dat er draagvlak blijft voor een ruimhartig asielbeleid, dan moeten we eerst kunnen uitleggen hoe het kan dat er een wachtlijst van haast een decennium bestaat voor sociale huurwoningen. En moeten we ook uitleggen wat we eraan gaan doen, en het ook snel dan ook doen.

  1. Helemaal eens met deze stelling. Zeker met wat de media ons laat zien aan negatieve houding van assielzoekers zakt het draagvlak in rap tempo weg. Men voelt zich steeds meer gediscrimineerd en achtergesteld in eigen land/gemeente. Voor ouderen en zieken was absoluut geen geld beschikbaar en werden zelfs gekort. Dat zelfde geld voor huurhuizen, gemiddelde wachttijd in Hellevoetsluis 7 jaar en een urgentie verklaring bijna niet te verkrijgen. Had daar die zelfde energie in gestopt.

 2. L.S.

  Het landelijk standpunt, met wat het CDA inneemt is…Dat zodra de situatie, in het thuisland verbetert.. Zij weer terug kunnen, naar hun eigen cultuur… Aangezien het CDA, ook binnen de Gemeenteraad.. Een tevens landelijk, georganiseerde partij is ….Wordt daar dan, bij monde van Partijleider Bumra.. Ook binnen de Hellevoetse hemo-sferen, geen gevolg aan gegeven? Of geldt er dan ineens, een “ander belang”?

  1. Beste,

   Wat het CDA in Hellevoetsluis betreft steunen wij de gedachte dat men terug hoort te gaan wanneer de situatie in het thuisland verbetert en het thuisland veilig is. De echte oplossing is dan ook gelegen in de verbetering van die situatie. Uiteraard hebben wij daar als lokale afdeling geen invloed op. Aangezien wij op dit moment te maken hebben met vluchtelingen uit onveilige gebieden zien wij het als onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Uiteraard niet met het idee dat dit een structurele oplossing is. Voor ons geldt hier zowel het belang van onze inwoners als het belang van de vluchtelingen. Om die reden willen dan ook een zorgvuldige afweging als het gaat om de locatie van een asielzoekerscentrum waarin de bezwaren, suggesties en opmerkingen van de inwoners inhoudelijk worden meegenomen. De uitkomst van dit proces staat dan ook zeker nog niets vast. Aanstaande woensdag bepreken we de tussenrapportage in de commissie AZM. U kunt deze vergadering volgen in het gemeentehuis of meeluisteren via http://hellevoetsluis.notubiz.nl/live

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.