CDA Voorne-Putten organiseert grote manifestatie op 31 oktober

Het CDA Voorne-Putten organiseert op vrijdagavond 31 oktober een grote manifestatie, waarbij partijprominenten als partijvoorzitter Ruth Peetoom en de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Adri Bom-Lemstra aanwezig zullen zijn. De onderwerpen die aan de orde zullen komen variëren van hoe we in de hedendaagse maatschappij herkenbaar vorm kunnen geven aan christelijke waarden tot hoe het is gesteld met de mobiliteit en veiligheid op het eiland Voorne-Putten.
Partijvoorzitter Ruth Peetoom zal op interactieve wijze bespreken, hoe er binnen het CDA wordt gekeken naar de wijze waarop het christelijke waardenpatroon binnen de politiek en maatschappij van nu herkenbaar gestalte kan krijgen in het bestuur van gemeenten, provincies, land en Europese Unie.
Vervolgens zal de provinciale CDA lijsttrekker Adri Bom-Lemstra ingaan op de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. In het verkiezingsprogramma is volop aandacht voor de mobiliteit in onze provincie, een thema dat voor het eiland Voorne-Putten van groot belang is. De zorgen over goed en veilig transport van goederen en mensen op Voorne-Putten zijn immers groot, want met regelmaat staan er lange files en worden noodzakelijke veiligheidsprotocollen niet gevolgd door bedrijven. Leden van Provinciale Staten, waaronder fractievoorzitter Hans Démoed en regio vertegenwoordiger Marco Heemskerk, tevens woordvoerder mobiliteit, lichten de laatste stand van zaken en de plannen toe.
Alle CDA leden van Voorne-Putten zullen een uitnodiging ontvangen; toegang is vrij en ook toegankelijk voor niet CDA leden. Omdat de partij graag nieuwe leden verwelkomt en vooral graag jongere leden in haar gelederen opneemt om voor onze toekomst sterker op te kunnen treden, hopen en verwachten wij dat onze leden belangstellenden meenemen. De zaal mag vol en er worden graag stoelen bijgezet. De sporthal is groot genoeg.
De bijeenkomst wordt gehouden in:
De Drenkwaard aan de Molendijk in Zuidland.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en zal inclusief een kleine pauze naar verwachting tot 22.00 uur duren.
Wij hopen u allen te kunnen verwelkomen.
Namens het bestuur van de Federatie CDA Voorne-Putten
Zuidland, 1 oktober 2014
Paul Ideler, penningmeester
Bas Muilwijk, voorzitter