CDA voorstander van gemeentelijke herindeling

Tijdens de behandeling van het onderwerp Bestuurlijke toekomst Hellevoetsluis van 5 maart jl. heeft de plaatsvervangend voorzitter van de raad namens alle fracties een algemeen verhaal gehouden. Daarin blikte hij terug op het proces van samenwerking tussen drie gemeenten op Voorne vanaf 2014, gaf hij een korte beschrijving van het vanaf nu te volgen traject om te komen tot een herindeling en keek hij vooruit naar een nieuwe gemeente op Voorne per 1 januari 2023.
Hierna hield iedere fractievoorzitter namens zijn of haar fractie nog een eigen kort verhaal.
In de bijlage de CDA-bijdrage ( 2020.bestuurlijke toekomst eindversie ). De fractievoorzitter Cilia Meerman-van Benthem geeft daarin kort aan, waarom het CDA voor een herindeling is, welke kansen zo’n nieuwe gemeente geeft en waar de fracties tijdens het verder te volgen traject aandacht voor moeten hebben.