De Campagne is begonnen

Daar is Sybrand
Daar is Sybrand

Op zaterdag 14 januari jl. is de campagne van het CDA voor de Tweede-Kamer-Verkiezingen 2017 begonnen.
In de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld kwamen veel leden en sympathisanten, plus natuurlijk Kamerleden en Partijbestuur, bijeen om de aftrap te geven. En dat heeft onder meer geleid tot de 25 Beste Ideeën.


Eerst moest nog wel het Verkiezingsprogramma worden vastgesteld. Veel amendementen waren ingediend. Het Partijbestuur had al gereageerd: soms met Ja, soms met Nee, soms met een wijzigingsvoorstel. Maar het woord was nu aan de leden.
In vier plenaire sessies werden alle amendementen behandeld. Het debat was af en toe fel, maar steeds feitelijk. Over de Eigen Bijdrage in de Zorg, over de OV-kaart voor studenten, over het Leenstelsel, over de Verhuurderstax, over….. Soms kwam de deelsessie er zelf uit, maar veel punten werden ook meegenomen naar “de grote zaal”, waar iedereen nog eens de kans kreeg zijn/haar zegje te doen alvorens de stemkastjes tevoorschijn werden gehaald. Met de wijzigingen werd uiteindelijk het Verkiezingsprogramma met algemene stemmen aangenomen.
Daarna was het woord aan onze voorzitter, Ruth Peetoom. Zij gaf de eigenlijke aftrap. En daarna was het woord aan Sybrand Buma.
Met een warm applaus voor alle aanwezige aspirant-kamerleden werd de dag gesloten. En nu gaat het beginnen!