De fractie is hard aan het werk!

De fractie van het CDA is inmiddels weer hard aan het werk. Graag houden we u vanuit de fractie op de hoogte van waar we mee bezig zijn. Hierbij een terugblik op de afgelopen periode.

De eerste raadsvergadering van de nieuwe fractie

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad is ook al weer een tijdje achter de rug. Voor het eerst in ruim 20 jaar zit het CDA weer in het college. En hoe…! Hans van der Velde neemt zitting in het college als wethouder op het gebied van de decentralisaties, het minimabeleid, de peuterspeelzalen en de volksgezondheid. Het samenwerkingsdocument is te vinden via: www.hellevoetsluis.nl/dsresource?objectid=12095&type=org Het is een akkoord op hoofdlijnen. De uitwerking hiervan is te vinden in het collegedocument: http://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsberichten/Collegeprogramma_Met_een_sterk_bestuur_en_sterke_organisatie_werken_aan_een_sterke_stad

Op de agenda van de eerste raadsvergadering stonden niet veel discussiestukken. Het beleidsplan Toerisme&Recreatie maakte de meeste reacties los. Met name doordat de uitbater van de commerciële jachthaven teleurgesteld was over de aangepaste openingstijden van de draaibrug. De brug zou in het hoogseizoen niet meer open gaan na 20:30uur. Het CDA heeft hier samen met IBH, de VVD en de PvdA kritische vragen over gesteld aan de wethouder. Wethouder Taal heeft vervolgens besloten om de nieuwe brugtijden terug te draaien voor het komende vaarseizoen en voor volgend jaar in overleg te gaan met alle betrokken. Geen woorden, maar daden!

Het CDA heeft in de raadsvergadering ook aandacht gevraagd voor het Halskanaal. Een kanaal dat het Haringvliet in de toekomst moet gaan verbinden met het Grevelingenmeer. De havens in Hellevoetsluis liggen helaas niet vol. Daarom hebben we contact opgenomen met de drie watersportverenigingen en een commerciële partij.

Waarom zijn de havens niet vol? Hellevoetsluis ligt niet op de route voor watersporters… Er zijn veel zeilers die de gang naar zee een te grote stap vinden. De route via sluizen en bruggen naar het Grevelingenmeer duurt voor een weekend te lang. Daarnaast lopen de wachttijden bij de sluis bij Bruinisse hoog op… Tevens is het Volkerak een drukke vaarroute met andere dynamiek dan het Haringvliet, het is er minder veilig.

Wat is dan de oplossing om Hellevoetsluis aantrekkelijker te maken voor watersporters, en, wat is de oplossing om het watersporttoerisme in Hellevoetsluis toekomstbestendig te maken?

Het Halskanaal! Een kanaal over Goeree-Overflakkee dat het Haringvliet verbindt met het Greveligenmeer. Het is een kanaal dat Hellevoetsluis in één klap op de kaart zet in de watersportwereld. Ja, een kanaal waardoor Hellevoetsluis WEL wordt opgenomen in het vaarnetwerk van Zeeland. Hellevoetsluis is heel aantrekkelijk, met onze historie, de horeca, de terrasjes, de prachtige Vuurtoren, maar ja, als het niet op de route ligt…

Met het Halskanaal wordt Hellevoetsluis in één klap niet zomaar aantrekkelijk, nee, zelfs één van de beste watersportplaatsen van heel Nederland. Ga maar eens na… je hebt het prachtige Haringvliet om op te varen, het is ruim, vlak, staat altijd wind, het is diep… En, je kan de Noordzee op vanuit Hellevoetsluis, er is een prachtige Vesting voor als je even niet vaart EN je kan gelijk door naar Zeeland zonder om te hoeven varen, zonder drukke sluizen en zonder een gevaarlijk Volkerak!

De gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben in 2011 een onderzoek gedaan naar draagvlak en haalbaarheid voor dit Halskanaal. De conclusie van het onderzoek: ‘’De belangrijkste conclusie van het onderzoek is, na deze eerste stap, dat de vaarverbinding Haringvliet-Grevelingen (verder) onderzoeken waard is.”

Het idee speelt al langer, maar, het staat nu weer scherp op het vizier in Hellevoetsluis. De gemeente Goeree-Overflakkee gaat op korte termijn beslissen of ze verder onderzoek doen. Daarnaast is de HISWA er ook mee bezig en is er een lobby van een vereniging jachthavens bezig in Zeeland. Studenten uit Delft en Wageningen gaan binnenkort beginnen aan een omvangrijk onderzoek.

“Toerisme vraagt ook om visie, het vraagt om over de schaduw van de begroting van 2015 heen te kijken, om verder te kijken dan de volgende verkiezingen, en niet elk idee af te schieten.”

Belangenbehartiging bij de provincie!

Op maandag 19 mei zijn Cilia Meerman en Jelle Rijkeboer bij de Provincie opgekomen voor de belangen van Hellevoetsluis en Voorne-Putten. De provincie neemt binnenkort een visie aan over Ruimte & Mobiliteit. Het CDA in de Provinciale Staten wilde de mening hierover horen van lokale politici in de provincie.

De Hellevoetse CDA’ers hebben onder andere gesproken over de verbreding van de N57(upgrade naar A57), het openbaar vervoer op het eiland, het Halskanaal en het bouwen van woningen tijden van bevolkingsdaling.

Naar aanleiding van de plannen die zijn genoemd komt de woordvoerder van het CDA op het gebied van OV binnenkort naar Hellevoetsluis om verder door te praten.

De Statenleden reageerden erg enthousiast op het Halskanaal. In de visie werd wel gesproken over bestaande varroutes, maar nog niet over nieuw vaarroutes. De verbinding die Hellevoetsluis, de eilanden en Zuid-Holland op de kaart kan zetten als HET watersportgebied van Nederland is nu ook in beeld bij de politiek in de Provincie.

Al met al was het een geslaagde avond waar Hellevoetsluis stevig werd vertegenwoordigd. Weer een voordeel van een partij met wortels in alle lagen van de overheid. Je bent als gemeente afhankelijk van andere overheden, dan kun je er maar het beste zoveel mogelijk je stem laten horen!

Verdieping en blijvend leren

De fractie van het CDA is op 24 mei naar een cursus geweest in Eindhoven. We hebben ons een dag flink verdiept in de decentralisaties. Onze wethouder is twee weken daarvoor naar dezelfde CDA-cursus gegaan. We hebben een aantal nuttige tips gekregen en we hebben ervaringen uitgewisseld met andere raadsleden. Ook goed om weer even scherp te hebben waar we als raad op kunnen sturen.

Op 12 juni zijn twee leden van de fractie aanwezig geweest op het transformatiefestival. Tijdens dit Transformatiefestival werd raadsleden van gemeenten in de regio de mogelijkheid geboden om kennis te maken met wat er al gebeurt op gebied van domein overstijgende transformaties in de jeugdzorg, welke ideeën er zijn en hoe er is / wordt geëxperimenteerd. Daarnaast zijn er tijdens deze dag presentaties geweest van een aantal opbrengsten van de proeftuinen decentralisatie jeugdzorg die in de Regio Rijnmond hebben plaats gevonden of nog lopen

De tweede raadsvergadering

Tijdens de tweede raadsvergadering van deze raadsperiode, op 12 juni, is besloten om de recreatieschappen Haringvliet en Grevelingen te laten fuseren. De volledige raad is hiermee akkoord gegaan. Op deze manier kan de samenwerking tussen wat er op het Grevelingemeer gebeurd en wat er op het Haringvliet gebeurd beter worden vormgegeven. In de voorbereiding naar deze vergadering hebben we samen met IBH aandacht gevraagd voor het MBO-onderwijs in Hellevoetsluis. Het CDA heeft de wethouder onderwijs opgeroepen om snel actie te ondernemen naar aanleiding van de grote hervormingen die zijn aangekondigd door de minister. Dit is een grote kans voor Hellevoetsluis om aan te sluiten bij de voorgestelde kleinschaligheid. Tijdens de raadsvergadering hebben twee bewoners van de schrijversbuurt hun zorgen geuit over de sloop van de panden aan de Jacq Perkstraat. De Voedselbank is hier inmiddels uit en heeft een nieuwe locatie op Kickersbloem. De bewoners vroegen aandacht voor speelgelegenheden in de wijk. Ook vonden ze het zeer vervelend dat de buurtbewoners niet op de hoogte zijn gebracht van de sloop. Naar aanleiding van deze inspraak hebben we tijdens de behandeling van het agendapunt de wethouder opgeroepen om met de bewoners in overleg te gaan over de speelvoorzieningen in de wijk. De wethouder heeft dit ook toegezegd.

1 gedachte over “De fractie is hard aan het werk!

  1. Het halskanaal is een zeer goed idee. Haringvliet en Grevelingen worden dan rechtstreeks verbonden. De sluizen van haringvliet gaan op een kier en men wil het getijde in de Grevelingen weer terugbrengen. Men wil in de Grevelingendam een getijdencentrale bouwen. Laatste vind ik een goed idee.

    De zoetwaterkanalen die gegraven moeten worden in de gemeente Goeree-Overflakkee en op Voorne-Putten i.v.m. kierbesluit Haringvliet vormen geen obstakel voor dit halskanaal.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.