Eerste verkiezingsdebat GR2018: Radio Rijnmond

Onder grote publieke belangstelling vond op dinsdag 6 februari het eerste grote verkiezingsdebat plaats met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande 2018.

De politieke kopstukken van de verschillende in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen gingen onder leiding van verslaggever Ruud de Boer van Radio Rijnmond met elkaar in debat over o.a. de woonsituatie in Hellevoetsluis, inkomenssituaties, de ontwikkeling van Kickersbloem, onderwijs en de samenwerking op het eiland Voorne. Merkbaar was dat er over een aantal onderwerpen nog veel consensus is. Blijkbaar wilden de partijen niet gelijk in het eerste grote debat hun kruit verschieten. Ongetwijfeld zullen de verschillen tussen de politieke partijen de komende weken steeds meer zichtbaar worden.

 

Hans van der Velde tijdens het debat

Voor het CDA was onze wethouder Hans van der Velde de woordvoerder. Hij benadrukte nog eens hoe belangrijk het is dat er een directe band is tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid in relatie tot leer- en opleidingssituaties. Vooral voor jongeren is het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen leren en werken.

 

Met spanning wordt ook uitgekeken naar de ontwikkelingen rondom de samenwerking op Voorne en de ophanden zijnde ambtelijke fusieorganisatie.