Fusie op Voorne

In april jl. werd door de 3 Gemeenteraden op ons mooie eiland Voorne het start-besluit genomen: wij willen fuseren. En ook het CDA heeft deze wens van harte ondersteund. Na het “mislukken” van de ambtelijke samenwerking was dit een logische vervolgstap.
Halverwege december komen de Gemeenteraden weer bijeen om aan de hand van gepleegde onderzoeken en vergaderingen van de diverse werkgroepen formeel vast te leggen (of niet) dat het traject wordt voortgezet.
Dit houdt ook werk in voor de CDA-Afdelingen: wanneer de Gemeenten fuseren, zullen de Afdelingen ook moeten opgaan in een nieuwe Afdeling.
Dus: Werk aan de Winkel. Wij willen in een nieuwe Gemeente als CDA ook duidelijk onze stem laten horen. Wij willen in de nieuwe Gemeenteraad ook met veel capabele CDA-ers uit West-Voorne, Brielle en Hellevoetsluis aanwezig zijn. Want wij willen verdergaan met het uitvoeren van ons program, zoals beschreven in het Verkiezingsprogramma 2018-2022.
Daarbij kunnen en willen wij ieders inbreng gebruiken, leden zowel als (nog) niet-leden.
Een unieke kans dus om lid te worden en mee te praten, mee te beslissen om ervoor te zorgen dat na de fusie het CDA duidelijk op de kaart staat.
Wij, het huidige Bestuur, de Wethouder en de Fractie, wij gaan ervoor.
Doet U mee?
Reacties graag via onderstaande mogelijkheid.
(Ger Verkoijen)