Gemeente-Begroting 2018 unaniem aangenomen

Op donderdag 9 november jl. is tijdens de vergadering van de Gemeenteraad de Begroting 2018 unaniem aangenomen, voor de vierde keer op rij. Een heel mooie prestatie van dit college! Hans vd Velde (CDA) kreeg als wethouder van het Sociale Domein alle lof toegezwaaid: hij kreeg van alle fracties complimenten.
De CDA-fractie leverde een bijdrage bij de Algemene Beschouwingen. Zie hiervoor: CDA Begroting 2018 eindcommentaar na begrotingsbehandeling
Verder diende de CDA-fractie het amendement Fonds Sociaal Domein in. Na enkele aanpassingen is dat uiteindelijk unaniem aangenomen. De aangenomen versie vind U hier: Amendement Fonds Sociaal Domein.
De IBH-fractie kwam met twee amendementen, die mede namens de CDA-fractie werden ingediend. Het betrof De Buffel en Adviseur-ICT Amendement De Buffel en Amendement dekking adviseur ICT. Ook deze amendementen zijn beide aangenomen.
Dit was de laatste begrotingsbehandeling van de zittende Raad.

(namens fractie CDA-Hellevoetsluis; 12 november 2017
de Webmaster)