Gezamenlijke Ledenvergadering Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Maandagavond 28 maart jl. zijn de leden van het CDA-Brielle, -Hellevoetsluis en -Westvoorne bijeengekomen in het Droogdok Jan Blanken te Hellevoetsluis. Uitgenodigd door het Overgangsbestuur werd de beoogde lijsttrekker Wilbert Borgonjen aan hen voorgesteld. Met een groot applaus werd Wilbert gefeliciteerd.

Wilbert is een bekende op het eiland Voorne. Een man met dossierkennis, iemand die bekend is met en in de politiek op Voorne. De huidige wethouder van Westvoorne was eerder vier jaar wethouder in Brielle. Met hem aan kop kan het CDA laten zien in de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee een betrouwbare en stabiele factor te zijn en te willen blijven.

Op de agenda van deze vergadering stonden nog 3 punten:

het Verkiezingsprogramma, de Kandidatenlijst en de Campagne.
De programma-commissie informeerde de leden over de tot nu toe gevolgde weg, gaf inzicht in de belangrijkste onderwerpen voor de komende campagne, en nodigde de aanwezige leden uit om gezamenlijk een volgorde aan te brengen in de speerpunten.
De kandidatencommissie gaf vervolgens een overzicht van haar stand van zaken.
Afgesproken is, dat op korte termijn het Verkiezingsprogramma aan de leden ter eventuele amendering zal worden toegezonden. Dat is van belang om uiteindelijk een programma te krijgen, waar alle kandidaten achter staan.

Vervolgens werd aandacht besteed aan de stand van zaken betreffende de campagne. Op zaterdag 9 april a.s. zal de campagne verder worden besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van leden van de 3 gemeenten onder leiding van de campagne-commissie.

Wordt vervolgd!!!!!