Huisartsenpost Blijft Ver Weg

Samenvattende tekst, die Johan Lubbers tijdens de commissievergadering over de Zorg op 12 april jl. heeft  uitgesproken:

“De terugkeer van de huisartsenpost in Hellevoetsluis blijft letterlijk en figuurlijk ver weg”.
Op woensdag 12 april jl. werd in een bomvolle raadszaal van Hellevoetsluis o.a. gesproken over de acute zorg, waaronder het wel en wee van een (verdwenen) huisartsenpost.
Zoals u eerder op onze website heeft kunnen lezen is de CDA-fractie, gezamenlijk met de andere raadsfracties, volop bezig om de huisartsenpost weer terug in Hellevoetsluis te krijgen. Daar gaan wij niet alleen over. Daarom zijn er op 12 april 2017 felle discussies gevoerd met de vertegenwoordigers van de instanties die daarover veel in de melk te brokkelen hebben.
Het zal U bekend zijn dat de beleidsmakers in Den Haag graag zouden zien dat o.a. ouderen zolang als mogelijk is in hun eigen woonomgeving blijven wonen.
In verband daarmee zijn er de afgelopen jaren veel verzorgingshuizen voor o.a. ouderen verdwenen. Als CDA zijn wij van mening dat juist dan de medische voorzieningen goed op orde moeten zijn, dat er zorg dichtbij de burger geleverd wordt en dat er een huisartsenpost is binnen Hellevoetsluis die in ieder geval ’s avonds en in het weekend open is. Dat zou bij onze inwoners veel onrust en zorg weg kunnen nemen.
Het is echter bijzonder teleurstellend en uiterst zorgelijk dat die instanties, die daarvoor een belangrijke verantwoordelijkheid dragen, daar geen boodschap aan hebben en nog steeds de boot afhouden. Voorlopig en helaas dus op korte termijn geen terugkeer van de huisartsenpost in Hellevoetsluis.
De CDA-fractie zal zich echter blijven inspannen om de huisartsenpost weer terug te krijgen in Hellevoetsluis.
Wij hebben inmiddels goed contact met onze CDA-fractie in de Tweede Kamer en naar aanleiding van de brief, opgesteld door de drie CDA-wethouders Zorg op Voorne-Putten, zijn er over de acute zorg op de Zuid-Hollandse eilanden vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zodra daarover meer bekend is hoort u opnieuw van ons!”

Johan Lubbers,
Raadslid CDA-Hellevoetsluis, Commissielid Zorg
(17 april 2017)