Huisartsenpost gesloten, argumentatie ontbreekt!

Een verslag van de CDA-fractie:

De commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs heeft een extra vergadering belegd over de sluiting van de Huisartsenpost in Hellevoetsluis. De heer Prins was namens de Huisartsenposten Rijnmond aanwezig om verantwoording af te leggen over het besluit om de HAP te sluiten. De fractie van het CDA kan zich totaal niet vinden in de argumenten die zijn aangedragen om de HAP in Hellevoetsluis te sluiten. Op basis van een ‘onafhankelijk’ onderzoek is de beslissing genomen. In het onderzoek worden twee argumenten getoetst door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen(ROAZ) en InEen(landelijke vereniging Huisartsenposten). De heer Prins heeft altijd betoogd dat de patiëntveiligheid voorop staat. Alle tegenargumenten en oplossingsrichtingen die door de hele commissie in oktober zijn voorgelegd zijn echter niet meegenomen in het onderzoek. ‘’Ten slotte wil ik zeggen dat het pleidooi van de heer Reumkens(IBH) wel heel erg typerend is. Het pleidooi heeft hij bijna letterlijk al eens eerder gevoerd. Dat is geen verwijt aan hem… Zijn pleidooi is simpelweg niet meegenomen in het onderzoek. En ja, dat is wel heel typerend voor de situatie!’’ Aldus Rijkeboer namens het CDA tijdens de commissievergadering.

DSCN1726

‘Onafhankelijk’ onderzoek van tafel geveegd

Het ‘onafhankelijk’ onderzoek heeft zich slechts gericht op twee zaken: beschikbaarheid van een arts op de HAP, en de bereikbaarheid van de HAP. Volgens het onderzoek is de maximale reisduur naar de HAP 24 minuten en valt het dus ruim binnen de gestelde norm van 30 minuten. Echter, vanuit de meeste delen van Hellevoetsluis is de reistijd 28 minuten en vanuit het centrum van Rockanje zelfs 32 tot 34 minuten! In het rapport wordt zelfs gezegd dat de bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer is toegenomen. Maar, vanuit Hellevoetsluis is de reistijd opgelopen van 10 minuten naar 45 minuten! Met deze argumentatie is dit criterium dus van tafel geveegd.

Het andere criterium houdt geen rekening met het feit dat artsen vanuit Spijkenisse verder moeten reizen naar de patiënt, en de optie om een extra arts in te zetten in Hellevoetsluis is ook niet meegenomen. Uiteindelijk gaven de heren aan tafel zelfs toe dat in 95% van de gevallen de achtervang van het ziekenhuis niet nodig is. Het argument om de HAP bij een ziekenhuis te hebben verliest daarmee ook al haar kracht. Toen de heer Prins op de vraag van GroenLinks toegaf dat de keuzevrijheid voor de patiënt in het geding is werd het langzaam duidelijk: het gaat niet om patiëntveiligheid maar om iets anders… De heer Spoon(VVD) concludeerde dat als onze wethouders met zo’n onderzoek een besluit nemen zij de volgende op straat staan…

Sluiting HAP toch een financieel verhaal

Na bijna vier maanden debat werd het gisteren eindelijk duidelijk! De HAP is gesloten vanwege financiële redenen. Het CDA heeft onlangs vernomen dat de inventaris van de HAP was afgeschreven en vervangen moest worden. Als dit klopt, dan is het wel heel toevallig dat de HAP opeens werd gesloten. Toen we dit voorlegde aan de heer Prins ontweek hij de vraag eerst erg tactisch. Maar, na doorvragen gaf hij het toe: ‘’De discussie is begonnen omdat de inrichting vervangen moest worden, daarna hebben we de redenen gevonden die we nu hebben.’’ De aanwezigen in de zaal reageerden zeer verontwaardigd op deze bekentenis. De heer Prins realiseerde zich wat hij zojuist toegaf en probeerde het nog af te zwakken door aan te geven dat hij dit al maanden geleden vertelde. Waar hij dit heeft aangegeven, dat weet niemand…!

Hoe nu verder?

U kent het CDA in Hellevoetsluis als een partij die altijd opzoek is naar een oplossing. Naast de verantwoording hebben we dan ook gezocht naar een oplossing. Namens de huisartsen in Hellevoetsluis was de heer Machen aanwezig. We hebben hem gevraagd naar de mogelijkheden om een nieuwe HAP te openen. Hij wist ons te vertellen dat de huisartsen eerst moeten bekomen van de klap maar hij vertelde dat zij ook al aan het nadenken zijn over een oplossing maar dat dit tijd nodig heeft. De fractie van het CDA heeft daarop gevraagd om een overleg met de huisartsen zodra zij meer weten om dan de mogelijkheden en onmogelijkheden samen met de commissie ZWO te bekijken. Tegen die tijd wil het CDA ook de optie bekijken om ons aan te sluiten bij de HAP in Dirksland omdat veel Hellevoeters liever hier worden opgenomen dan in Spijkenisse. Het voorstel om zo’n bijeenkomst te beleggen werd positief ontvangen door de heer Machen en de commissieleden.

De heer Littooij was als algemeen directeur van de Veiligheidsregio ook aanwezig. Hij heeft zich in de media kritisch uitgelaten over de sluiting van de HAP in verband met een mogelijke toename van de ambulanceritten. Ook tijdens deze vergadering uitte hij die zorgen. Hij heeft de commissie toegezegd om de eventuele toename te monitoren. Omdat de dekkingsgraad onder druk komt te staan bestaat het gevaar dat er meer ambulances nodig zijn, en dat kost natuurlijk geld. De commissie zal op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van deze monitor. De heer Littooij wist te melden dat de zorgverzekeraars de eventuele extra kosten betalen. Daarop heeft het CDA de toezegging gevraagd dat de gemeenten geen extra geld hoeven te betalen als er inderdaad meer ambulances nodig zijn. En die toezegging hebben we gelukkig ook gekregen. Voor spoedgevallen zijn er altijd voldoende ambulances; desnoods komen ze uit een andere regio. Het kan dan echter wel langer duren voordat ze er zijn.