Kerstboodschap van Sybrand Buma

Beste CDA-vrienden,sybrand_buma
In deze week voor kerst denken we onvermijdelijk aan de vreselijke gebeurtenissen in Berlijn. Een vreedzame kerstmarkt werd getroffen door een nietsontziende terreurdaad. Een terrorist zaaide dood en verderf. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. Ik leef mee met de Berlijnse bevolking.
We leven in een verwarrende tijd, waarin ons gevoel van veiligheid op de proef wordt gesteld. Te vaak werden we in 2016 opgeschrikt door terreurdaden. Maar ook de Brexit, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de teloorgang van de rechtsstaat in landen als Turkije en Polen knagen aan ons gevoel van zekerheid. Over de grens zien we meer onrecht dan we kunnen verdragen. Iedere dag toont de TV de vreselijke beelden uit Aleppo, het symbool van de wrede strijd in Syrië.

Tegenover deze grote gebeurtenissen zijn kleine gebaren van grote waarde. Juist in deze kersttijd. Op veel plaatsen in het land draagt het CDA daar ook een steentje aan bij. Mijn lokale CDA-afdeling Leidschendam-Voorburg bijvoorbeeld houdt rond de feestdagen traditioneel een oliebollenactie. Actieve CDA’ers brengen oliebollen rond bij ouderen in de gemeente. Het is een kleine geste, maar de actie wordt altijd bijzonder gewaardeerd. Veel CDA-afdelingen in het land houden zulke acties.

Het lijkt vandaag de dag weleens alsof politiek alleen nog maar kan communiceren via de media. Soms zou je denken dat tegenstellingen uitvergroten de belangrijkste taak van politieke partijen is. Zeker, de onstuitbare opmars van de sociale media hebben de polarisatie eerder vergroot dan verkleind. De Amerikaanse presidentsverkiezingen, toch al geen toonbeeld van politiek van niveau, bereikte zijn dieptepunt in de tweets van Donald Trump. Het legde hem geen windeieren.

In de bescheiden geste van een CDA-afdeling die oliebollen langs brengt zit een verhaal. Het CDA laat zien dat politiek om meer gaat dan zichtbaarheid in de media: het gaat om oprechte persoonlijke aandacht voor mensen. Juist in de vluchtige tijd van twitter en facebook. Er is al genoeg cynisme in de wereld. Niet voor niets gaf ik het boek dat ik vorige maand uitbracht de titel “Tegen het cynisme”.

Mensen zijn vaak cynisch over de politiek. Ik kan dat goed begrijpen. Politiek die het eigen korte termijn belang centraal stelt in plaats van de mensen en hun zorgen, leidt tot niets. Het veroorzaakt alleen maar polarisatie. In dit klimaat debatteerde de Tweede Kamer vorige week over een wetsvoorstel om beledigen en haatzaaien uit het wetboek van strafrecht te halen. Dus als antwoord op de toenemende verharding in de samenleving, komen politieke partijen met een voorstel om nóg meer verharding toe te staan. Het is een teken van de tijd: hoe grover hoe beter. De PVV steunde het voorstel van harte. En zelfs de VVD bleek voorstander van het oprekken van de grens van beledigen. Ik geloof helemaal niet dat mensen in Nederland méér beledigen en méér haatzaaien willen. Ik denk dat ze minder willen. Ik heb daarom namens het CDA voorgesteld om haatzaaien juist harder aan te pakken. De overheid moet mensen in de verdrukking beschermen tegen beledigers en haatzaaiers, niet andersom.

Maar misschien ligt het beste antwoord tegen de verharding wel helemaal niet in de Haagse arena, maar zijn het de kleine gebaren. Gebaren als die van de afdeling Leidschendam-Voorburg en van al die andere CDA afdelingen. En van al die mensen in het hele land die kerst aangrijpen om net iets meer voor een ander te doen. Hoeveel Nederlanders doen niet enthousiast mee aan kerstacties?
Er is veel om ons zorgen over te maken. De kloven in onze samenleving nemen toe, tussen hoger en lager opgeleiden, tussen arm en rijk, autochtoon en allochtoon, jong en oud. De economie gaat vooruit, maar de kansen lijken oneerlijk verdeeld. Voor steeds meer mensen bestaat het werk uit een onzekere flex-baan. Ouderen vrezen voor hun pensioen en hun zorgkosten. Jongeren vrezen de studieschuld waarmee ze opgezadeld worden. Maar angst en onzekerheid hebben niet het laatste woord. Het kerstverhaal herinnert ons eraan dan dat er door de duisternis heen altijd licht schijnt.
De komende verkiezingscampagne biedt ons als CDA’ers de uitgelezen kans om te laten zien dat het anders kan. Dat er antwoorden zijn op de grote zorgen, antwoorden die lang niet altijd uit Den Haag moeten komen. Antwoorden die er mee beginnen dat we respect hebben voor de ander en omzien naar elkaar. Het is onze opdracht om oude waarden nieuw leven in te blazen. Dan bouwen we aan een beter Nederland, het land dat we door willen geven.
Ik wens u en uw dierbaren goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017.

Sybrand Buma