Leden kiezen Hans Meerman als voorzitter

CDA VoorzittersHans Meerman is tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 juni gekozen als de nieuwe voorzitter van de CDA-afdeling in Hellevoetsluis. De leden van het CDA in Hellevoetsluis moesten een nieuwe voorzitter kiezen omdat Hans van der Velde wethouder is geworden in de gemeente Hellevoetsluis. Deze nieuwe functie is niet te combineren met het zijn van voorzitter van het afdelingsbestuur in Hellevoetsluis.

Hans Meerman is al tientallen jaren lid van het CDA en heeft een grote ervaring als het gaat om bestuurswerk. In de jaren ’80 is hij al eens secretaris geweest voor het CDA in Hellevoetsluis. Daarnaast heeft hij onder andere in de ondernemersraad gezeten van zijn voormalig werkgever, is hij voorzitter geweest van de PKN in Hellevoetsluis en is hij bestuurslid van de Stichting tot behoud en beheer van de Kerk aan de Ring.

Tijdens de ALV zijn ook twee andere bestuursleden gekozen. Willem Rijkeboer en Andrei Vreeling treden toe tot het bestuur van de lokale afdeling. Samen met de huidige secretaris en penningmeester Ger Verkoijen telt het bestuur nu vier leden. De afgelopen jaren heeft het bestuur uit twee leden bestaan. We zijn dan ook verheugd met het feit dat we nu een bestuur van vier leden hebben.