Mededeling aftreden bestuurslid Andrei Vreeling

Naar aanleiding van enkele recente krantenartikelen wil het bestuur van de CDA- afdeling  Hellevoetsluis de volgende reactie geven:

Andrei Vreeling heeft onlangs aan de bestuursvoorzitter en aan de fractievoorzitter van het CDA-Hellevoetsluis aangegeven zijn taken als bestuurslid resp. als steunfractielid per direct neer te leggen. De aanleiding daarvoor was gelegen in een aantal redenen. Als een belangrijke inhoudelijke  reden heeft Andrei aangegeven: “politiek gezien ligt mijn hart inhoudelijk niet bij de afdeling, maar bij het – inhoudelijk – conservatievere CDA landelijk”. Verder wil Andrei meer tijd vrij maken voor zijn studie.

Naar wij vernemen heeft Andrei onlangs op Facebook de uitspraak gedaan: ‘homo’s horen niet thuis in de kerk.’ Zowel het bestuur als de fractie hebben afstand genomen van deze uitspraak en wijzen erop, dat Andrei deze uitspraak heeft gedaan als privé-persoon.

Het bericht over de gewraakte uitspraak bereikte het bestuur nadat Andrei had aangegeven dat hij zijn taken per direct had neergelegd. Zijn terugtreden als bestuurslid staat daarmee los van deze uitspraak.

Alles overziend zijn het Bestuur en de Gemeenteraadsfractie van het CDA in Hellevoetsluis van mening, dat het besluit van Andrei om zijn functies binnen het lokale CDA neer te leggen voor allen – voor Andrei zelf, voor de (steun)fractie, voor het lokale CDA – het beste is.

Het bestuur bedankt Andrei voor zijn grote aandeel in de succesvolle campagne in het begin van dit jaar.

Drs. J.C. Meerman                                                       Ir. G.A.G. Verkoijen

Voorzitter                                                           Secretaris