College, Fractie & Commissies

Noot: Na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn personen in Fractie en Commissies gewijzigd.

Wethouder

Hans van der Velde, Wethouder Sociaal Domein

Raadsleden

 Cilia Meerman – van Benthem, Raadslid
(Fractievoorzitter)

Commissie AZM(Algemene Zaken en Middelen)
Commissie ZWO (Zorg, Welzijn, Onderwijs)
Rekeningcommissie

Gerard van der Dussenstraat 5
3223 RG Hellevoetsluis
Tel. 0181-316198
e-mail: cmeerman1@chello.nl

Corrie van der Sande – de Groot,  Raadslid

Commissie AZM (Algemene Zaken & Middelen)

Klaas Kamphuis,  Raadslid

Commissie WWR (Wonen, Werken & Recreatie)
Rekeningcommissie (plv)

Commissieleden

Naast bovengenoemde Raadsleden hebben ook de volgende personen in Commissies zitting:
Jessica Diependaal, Commissielid (Burgerraadslid)

Commissie ZWO (Zorg, Welzijn & Onderwijs)

 

Henk Hoge,  Commissielid (Burgerraadslid)

Commissie WWR (Wonen, Werken & Recreatie)

Jaco van Dasler, Commissielid (Burgerraadslid)

Commissie WWR (Wonen, Werk & Recreatie)
Met Tijdelijk Ontslag (mede vanwege corona)