Motie opvang vluchtelingen unaniem aangenomen II

Cilia Meerman is tijdens de behandeling van de motie ingegaan op de feitelijke inhoud van de motie. Jelle Rijkeboer heeft het CDA-geluid laten horen tijdens de raadsvergadering. Hierbij zijn spreektekst:

De fractie van het CDA benaderd dit onderwerp vanuit meerdere uitgangspunten. Dat elk mens op deze aarde van onschatbare waarde is, dat is misschien wel het belangrijkste uitgangspunt. Daarom zijn zowel snelheid als zorgvuldigheid cruciaal als het gaat om de opvang van vluchtelingen in Hellevoetsluis. Ja, we willen dat er vaart wordt gemaakt, ja, we willen het liefst morgen al opvang. Maar, we willen het wel zorgvuldig. Kortom, we willen zo snel mogelijk zorgvuldige opvang van vluchtelingen.

Het CDA is blij dat meerdere kerken in Hellevoetsluis nu al hebben toegezegd mee te willen helpen bij de opvang en met name de zorg die hierbij komt kijken. Concrete voorbeelden hiervan zijn het bieden van een plek voor de vluchtelingen om hun verhaal te vertellen, het bieden van een sociaal netwerk en de Tweede Kans Winkel aan de Rijksstraatweg die heeft toegezegd een kledingbon van €15 per vluchteling beschikbaar te stellen. Op die manier weten zij ook de weg te vinden naar een kopje koffie en een goed gesprek in de Tweede Kans. Wij hopen dat velen dit mooie voorbeeld gaan volgen.

Ook andere organisaties zoals de bijvoorbeeld de Turkse Werknemersvereniging, Vluchtelingenwerk, Stichting Gave en anderen in de samenleving zijn hierin betrokken of moeten hierin betrokken worden. We doen dan ook een appél op onze Hellevoetse samenleving om zich in te zetten, en we doen een appèl op het college om al die organisaties en stichtingen te betrekken in de opvang. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvang, dat is niet alleen een zorg van de overheid, het is een zorg voor ons allemaal, het vraagt om een actieve houding van alle Hellevoeters. Het CDA heeft vertrouwen in onze inwoners en het gemeentebestuur dat we er samen aan willen werken om de vluchtelingen zorgvuldig op te vangen.

Draagvlak in Hellevoetsluis is erg belangrijk als we daadwerkelijk overgaan tot opvang. We willen daarom de suggestie doen om tegen die tijd een brede informatieavond te houden over dit onderwerp.

Tenslotte: onze fractie voelt de verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan de oproep van het COA, Minister Dijkhof en de VNG. Wij voelen de verantwoordelijkheid om mensen die op de vlucht zijn geslagen ook in Hellevoetsluis zorgvuldig op te vangen. Ook anno 2015 geldt nog steeds:

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat je zelf behandeld zou worden.