Najaars Algemene Leden Vergadering

Op dinsdag 21 oktober a.s. heeft de plaatselijke afdeling van het CDA in Hellevoetsluis een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Naast de gebruikelijke agendapunten (bestuursverkiezing, voorstel begroting 2015, enz.) zijn er 2 belangrijke onderwerpen, waar we ons over hebben gebogen:
1. De Advieslijst voor de Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Hollandse Delta van 2015.
2. Uit de plaatselijke politiek: zowel de fractieleden als de wethouder zullen de aanwezige leden informeren en met hen van gedachten wisselen over het reilen en zeilen in de Hellevoetse Politiek.
Het was een goede vergadering!
(Ger Verkoijen, secretaris)