Onze lokale lijstduwster: Cilia Meerman van Benthem

De afstand tussen de “Haagse” politiek en de inwoners van Nederland is te groot geworden. Het CDA wil in de volgende kabinetsperiode besluiten gaan nemen die veel meer rekening houden met de gevolgen voor de inwoners. Daarvoor zijn goede contacten met lokale vertegenwoordigers nodig, zodat de gevolgen van het regeringsbeleid getoetst kunnen worden door mensen die “met beide benen in de klei” staan. Op Voorne-Putten heeft het CDA 3 vertegenwoordigers als lijstduwer aangewezen. Een stem op hen, is een stem op het CDA met invloed vanuit deze regio.
Samen met Bas van der Linden uit Brielle en Bart Overgauw uit Nissewaard staat ook Cilia Meerman – van Benthem uit Hellevoetsluis op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, Kieskring Dordrecht.

Cilia Meerman – van Benthem

Plaats: Kandidaat nummer 59 op kieslijst van Kieskring Dordrecht

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Sterke regio’s

Slogan
Ik geloof in de kracht van de samenleving; samen voor een beter Nederland

Motivatie

Ik zie Nederland als een land waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen. Waar iedereen meetelt en mee kan doen. Waar vele vrijwilligers zorgen voor bloeiende verenigingen en organisaties, b.v. op het gebied van sport en cultuur, en waar allerlei buurtinitiatieven zorgen voor cohesie in de buurt. Met een overheid die betrouwbaar en rechtvaardig is en ten dienste staat van de burger. Een overheid die zorgt voor veiligheid en zekerheid voor haar burgers, die de vele initiatieven vanuit de samenleving ondersteunt en faciliteert, die haar kwetsbare burgers helpt en die iedereen de kans biedt zich te ontwikkelen. Een samenleving die niet alleen oog heeft voor het nu, maar ook voor de toekomst en daarom goed zorgt voor onze natuur en cultuur. Dit alles zie ik terug in de uitgangspunten van het CDA.
Samen werken aan een beter Nederland, voor deze generatie en voor onze kinderen en kleinkinderen.

Voorne-Putten moet het groene en agrarische karakter blijven behouden. Daarnaast moet het aantrekkelijk blijven om te wonen, te werken en te recreëren. Met de Rotterdamse haven en de industrie ‘om de hoek’ zijn er bovendien voldoende kansen op werkgelegenheid. Diezelfde bedrijvigheid moet echter geen bedreiging zijn voor het leefgenot op Voorne-Putten. Ik denk dat dit ook kan als er beter wordt samengewerkt. Ik wil me daarvoor inzetten, naast andere belangrijke onderwerpen die op de landelijke agenda staan.

Oplossingen aandragen en uitvoeren, oftewel Nu Doorpakken!