Rode draad: Veranderende rol gemeente

De rode draad die in de Algemene Beschouwingen van het CDA loopt speelt in op de veranderende rol van de gemeente. Samenwerking met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen staat centraal. Deze zienswijze spreekt ons als CDA bijzonder aan, omdat dit de kracht aantoont van mensen in hun onderlinge sociale verbanden, zoals familie, vrienden, maatschappelijke organisaties, school, de kerk, de buurt. Samen kunnen we veel. De gemeente brengt bijeen, coördineert en faciliteert.

Voorbeelden van deze samenwerking zijn:

  • Visie op het Winkelcentrum dat is opgesteld met vastgoedeigenaren, winkeliersvereniging, omwonenden en consumenten
  • Kickersbloem 3 waarbij in werksessies met allerlei betrokken is gesproken. Op basis van alle inbreng zijn de plannen wezenlijk aangepast
  • Themabijeenkomsten met betrokkenen bij de totstandkoming van het mantelzorgbeleid waardoor die beter aansluit bij de wensen en ervaringen uit de praktijk

Veranderingen in de samenleving

Niet alleen de rol van de gemeente verandert. Er wordt ook een groter beroep gedaan op de samenleving, op ons allemaal dus. Die verandering ziet men het duidelijkst terug in het Sociale Domein. Via de Jeugdwet, de nieuwe WMO en de Participatiewet heeft de gemeente verschillende taken op het gebied van zorg erbij gekregen, de zogenoemde 3 decentralisaties.

De overgang van de zorgtaken naar onze gemeente is goed verlopen. In de komende jaren krijgen we vooral te maken met een ingrijpende transformatie (grote beleidsveranderingen) om de forse bezuinigingen opgelegd door de Rijksoverheid op te vangen.

Uitgangspunt bij al het beleid is de eigen kracht van inwoners, hun sociale netwerk en het bieden van maatwerkvoorzieningen door de gemeente.Op deze manier kan ingespeeld worden op de wens die de meeste mensen hebben: om langer in hun eigen huis, in hun vertrouwde buurt, te blijven wonen.

Preventieve maatregelen zijn daarbij belangrijk, bv voorkòmen dat mantelzorgers overbelast raken of dat mensen vereenzamen. Vrijwilligers zijn hierbij buitengewoon belangrijk, maar ook bv een aanbod aan respijtzorg. Bijtijds signalen opvangen en snel en adequaat actie ondernemen voorkomt dat er later zwaardere en/of langduriger zorg geboden moet worden. Tegelijkertijd kan hiermee een belangrijke  kwaliteitsslag gemaakt worden.

Als de sociale netwerken en de algemene voorzieningen onvoldoende ondersteuning bieden, dient maatwerk geboden te worden. Daarnaast is het CDA erg blij met de aanvullende ondersteuning van de Voedselbank, Stichting Leergeld, Kerken en vele andere particuliere vrijwilligersinitiatieven.

 

1 gedachte over “Rode draad: Veranderende rol gemeente

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.