Spoedzorg = onze zorg!

Het CDA vraagt al jaren aandacht voor de situatie waarin de spoedzorg op Voorne-Putten zich bevindt. Zelfs in de Tweede Kamer worden er vragen gesteld aan de minister. Maar hoe staat het er eigenlijk mee?

Tweede Kamerlid Joba van den Berg heeft ook onlangs weer vragen gesteld, maar een antwoord is er helaas nog niet. “In de praktijk zien we dat ambulances op Voorne-Putten vaak veel te laat arriveren en de enige huisartsenpost op het eiland in Spijkenisse is ’s nachts en in het weekend gesloten. Volgens het RIVM-model zouden deze problemen zich niet moeten voordoen. Het model en de werkelijkheid komen duidelijk niet overeen. Voldoet het RIVM-model voor de berekening van de bereikbaarheidsnorm nog wel voor dit eiland?

Het CDA heeft in 2013 samen met GroenLinks en de SGP een motie ingediend om de bereikbaarheids-normen te berekenen op basis van de concrete situatie op Voorne-Putten. Die motie is destijds helaas verworpen. Wederom is het verzoek bij de minister neergelegd om de vraag alsnog bij het RIVM neer te leggen. Word vervolgd….