Uitgaansmogelijkheden voor Jongeren in de Vesting verankeren

Nu er zoveel voor jongeren is weggevallen (het Bomvrij) of niet is doorgegaan (de disco), is het belangrijk dat er ook voor hen in de Vesting leuke uitgaansplekken zijn. De Visie Vesting Voltooien speelt daar totaal niet op in en verwijst jongeren naar de disco die er niet komt. Wij vragen het college daarom op korte termijn met een actualisatie van de Visie te komen om zo ook beleidsmatig uitgaansmogelijkheden voor jongeren in de Vesting te verankeren.

In 2011 is de Visie Vesting Voltooien vastgesteld. In deze visie is het volgende te lezen:

‘’Voor de lange termijn wordt gedacht aan herbestemming van de Kerkstraat met toeristische winkeltjes en/of winkeltjes voor dagelijkse boodschappen, in combinatie met wonen.’’

‘’Bij de uitgaansmogelijkheden in de vesting verwachten we in de toekomst een verschuiving naar een dertig-plus-publiek. Het uitgaan zal zich met name concentreren rond Barbiertje en Mach en rond het Groote Dok, in de vorm van grand cafés. Voor jongeren is het beleid met name gericht op de ontwikkeling van de disco in het buitengebied’’

Het college heeft tijdens de Begrotingsraad toegezegd om de Visie op dit punt, en mogelijk andere punten, te herzien. Vorig jaar heeft Jelle Rijkeboer al een eerste aanzet gegeven om het uitgaan voor jongeren te verbeteren. In de unaniem aangenomen motie van vorig jaar wordt erkend dat er een te beperkt aanbod is voor jongeren. Naar aanleiding van de motie is in het voorjaar van dit jaar een gesprek geweest met een ondernemer. Dit heeft geresulteerd het feit dat ondernemer Jalink van de Skihut feesten geeft voor de doelgroep onder de 18 jaar. Met de aangekondigde herziening van de Visie willen we ook de voorzieningen voor jongeren in de Vesting voor de toekomst zekerstellen

 

1 gedachte over “Uitgaansmogelijkheden voor Jongeren in de Vesting verankeren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.