Succesvolle ALV (Algemene Leden Vergadering)

Op dinsdag 27 juni werd een succesvolle ALV gehouden, de Voorjaars-ALV.
Een belangrijke vergadering: aan de leden werd gevraagd of haar Bestuur het goed heeft gedaan in 2016. Dat wil zeggen: Jaarverslag van secretaris en penningmeester moesten worden goedgekeurd. Daarnaast heeft de kascommissie advies uitgebracht over het gevoerde financiële beleid.
De opkomst was goed, en het bovenstaande was helemaal in orde, vonden de leden.
Maar er stond meer op de agenda: Er komen verkiezingen aan, de GR2018. Na een goede discussie konden de aanwezige leden zich vinden in het voorstel van het Bestuur om 2 commissies in te stellen, te weten de Programmacommissie en de Vertrouwens-commissie voor de Kandidatenlijst. De Campagnecommissie zal later ingesteld worden.
We kunnen dus aan de slag gaan, want er moet veel gebeuren. De afgelopen 3 jaar (en hopelijk ook het laatste jaar) werd in goede harmonie binnen het college gewerkt aan een “Fijne Gemeente”. Het CDA wil zich graag blijven inzetten om voor iedere inwoner van Hellevoetsluis een “goed tehuis” te bieden.
Mocht U aanbevelingen hebben, ideeën om Hellevoetsluis nog beter te maken, Punten die volgens U belangrijk zijn voor het Verkiezings-programma, of wilt U als (proef-)lid meewerken om zoveel mogelijk van onze ideeën te verwezenlijken, neem dan gerust contact op.
Dat kan via de “contact-knop” of via secretaris@cda-hellevoetsluis.nl.
Na de pauze gaf ons lid en wethouder Hans vd Velde antwoorden op de vragen, die door leden waren gesteld. Met als belangrijkste vraag deze avond: “Wat doet de Gemeente aan armoedebestrijding?”
Het was al met al een geslaagde avond.
(29 juni 2017: Ger Verkoijen)