Voorjaars Algemene Leden Vergadering

Op 5 juli a.s. zal de Afdeling CDA-Hellevoetsluis haar Voorjaars-ALV houden.
De agenda zal bestaan uit 4 belangrijke zaken, te weten:
1. Het afsluiten van verenigings-jaar 2015. Zowel het Verslag van de Secretaris als van de Penningmeester zal door de leden moeten worden goedgekeurd, zodat het Bestuur décharge kan worden verleend over het haar gevoerde beleid.
2. Het Bestuur heeft een lid bereid gevonden om als kandidaat-bestuurslid voorgedragen te worden.
3. Dit is het moment, ook voor Wethouder en Fractie, om met de leden in gesprek te gaan over het wel en wee van Hellevoetsluis op politiek gebied. Waar staan we? Zijn we nog op CDA-koers?
4. We willen van de gelegenheid gebruik maken om in CDA-verband (alvast) afscheid te nemen van Jelle Rijkeboer, die ons in september a.s. zal gaan verlaten.

Deze ALV zal worden gehouden in de (kleine) zaal van het Droogdok.
Als Bestuur hopen we vele leden te mogen ontmoeten, zodat een levendige en brede discussie gevoerd kan worden.
De Leden ontvangen binnenkort (rond 13 juni a.s.) de Officiële Uitnodiging met de stukken.
(Ger Verkoijen, 6 juni 2016)