Wijzigingen in Fractie en Commissies

In het najaar van 2019 moest ons Raadslid Corrie v.d. Sande – de Groot om persoonlijke redenen tijdelijk terugtreden. Henk Hoge, oud raadslid, werd bereid gevonden haar plaats tijdelijk in te nemen.
Gelukkig is Corrie nu weer terug!
Daarnaast heeft ons Burgerraadslid (commissielid) Jaco van Dasler al zijn energie nodig voor “De Herberg” vanwege de crisis.
Een en ander heeft er in geresulteerd, dat Corrie portefeuille -houder AZM (Algemene Zaken en Middelen) is geworden, dat Jaco tijdelijk is teruggetreden, en dat Henk Hoge bereid is gevonden als Burgerraadslid zitting te nemen in de commissie WWR (Werken, Wonen en Recretatie).
Wij wensen als Bestuur bovengenoemde personen een mooie en succesvolle tijd toe. Zij krijgen hun handen vol, niet alleen aan de crisis-perikelen, maar ook aan de fusie-besprekingen. Maar wij, Bestuur, Leden en Kiezers kunnen ervan verzekerd zijn, dat zij hun uiterste best zullen doen. Zij hebben onze steun!

(Ger Verkoijen, 25 mei 2020)