Wisseling van de wacht bij CDA-fractie

Jelle Rijkeboer
Jelle Rijkeboer

CDA-raadslid Jelle Rijkeboer verlaat per 22 september 2016 de gemeenteraad van Hellevoetsluis. De maand daarop gaat Jelle trouwen met zijn Belgische verloofde. Zij hebben ervoor gekozen om in België te gaan wonen. “Het was voor ons geen eenvoudige beslissing om in België te gaan wonen, omdat het beëindigen van het raadslidmaatschap hier onlosmakelijk mee is verbonden. Voor de beslissing is dan ook niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Jelle.

Johan Lubbers
Johan Lubbers

Volgens de kieswet komt de eerstvolgende kandidaat van de kieslijst-2014 van het CDA als eerste in aanmerking om de vrijkomende positie binnen de Raad in te nemen. Johan Lubbers, derde op die lijst, heeft zich daartoe bereid verklaard.

De voorzitter van CDA Hellevoetsluis, Hans Meerman, reageert als volgt: “We vinden het jammer, dat Jelle de Hellevoetse politiek gaat verlaten. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van het CDA en hij sprak daarin vooral jongeren aan. We zijn ervan overtuigd, dat Johan moeiteloos de vacante positie zal innemen, omdat hij al sinds 2002 actief is in de Hellevoetse politiek als raadscommissielid voor het CDA.”
Fractievoorzitter Cilia Meerman: “Mede namens onze steunfractie kan ik zeggen, dat we het ontzettend jammer vinden, dat Jelle ons gaat verlaten. Met groot enthousiasme en jeugdige flair was hij een zeer gemotiveerd raadslid en een geweldige collega. Met veel plezier hebben we de afgelopen jaren samengewerkt en dat zullen we het komende half jaar natuurlijk ook nog blijven doen. Johan en ik hebben al vele jaren goed samengewerkt; daarom kijken we er naar uit om die samenwerking deze periode als raadsfractie voort te zetten.”
“Natuurlijk had ik graag mijn termijn afgemaakt. Ik hoop dat de kiezers mijn besluit begrijpen. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier hard gewerkt voor Hellevoetsluis. Ook het resterende half jaar blijf ik dit met volle overtuiging doen”, aldus Jelle.