Zomernota & Decentralisaties

Inmiddels is er een drukke periode aangebroken. In de komende weken bespreken we in de gemeenteraad de zomernota en de verantwoording over het afgelopen jaar(2013). In de zomernota worden de kaders weergegeven voor de begroting voor het volgende jaar. Het is aan de raad om de door het college voorgestelde kaders over te nemen of te wijzigen. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die de begroting vaststelt. Na de behandeling van de zomernota geven wij via deze website een reactie op de zomernota. We vinden het correct op eerst in de gemeenteraad hierover te discussiëren voordat we onze mening al naar buiten brengen.De behandeling vindt plaats op donderdagavond 10 juli om 19:00uur.

Deze week staan er ook belangrijke stukken met betrekking tot de decentralisaties op de agenda. De beleidsplannen WMO en Jeugd worden door de commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs besproken. De definitieve versie worden geschreven naar aanleiding van de reacties vanuit de commissie. Tijdens het schrijven van het beleidsplan dat voor ons ligt was nog niet alles duidelijk voor de gemeente. De hele wet moest bijvoorbeeld nog door de Eerste Kamer heen. Beide beleidsplannen zijn samen met de gemeenten Brielle en Westvoorne opgesteld. Samen staan we immers sterker!

De zomernota