Geslaagde Discussie Zij-aan-Zij

“Zij aan Zij” discussieavond  2 maart 2020. Denk mee over de toekomst van Nederland! Vijf CDA-afdelingen hebben een discussieavond over het startdocument “Zij aan Zij georganiseerd. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030” van het Wetenschappelijk Instituut voor[…]

Ga verder met lezen …

Begroting 2020

De Begroting 2020 is sluitend. Nu zich grote tekorten aandienen voor 2019, moet zsm een extern onderzoek uitgevoerd worden naar de oorzaken daarvan, zodat snel de juiste vervolgstappen gezet kunnen worden. Voor de CDA-fractie is[…]

Ga verder met lezen …

Uitleg Begrotingscyclus

De begrotingscyclus van de begroting voor het jaar T start met de Zomernota T-minus-1. Bij de behandeling ervan in juli van het jaar T-minus-1  kan de raad kaders meegeven voor de op te stellen begroting[…]

Ga verder met lezen …

Begroting 2020: CDA-beschouwing

Onlangs is de Begroting 2020 door de Gemeenteraad goedgekeurd. Hieronder volgt de beschouwing (commentaar en opmerkingen) van de CDA-fractie: “De begroting voor 2020, zoals die nu voor ons ligt, is sluitend. Er is 1,4 miljoen[…]

Ga verder met lezen …